یونیسف: کودکان مهاجر در آلمان فاقد چانس برابر هستند | مهاجرت به اروپا | DW | 21.06.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

یونیسف: کودکان مهاجر در آلمان فاقد چانس برابر هستند

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید که وضعیت کودکان مهاجر قویاً وابسته به تصادف است.کودکانی که توانسته اند به آلمان بیایند،آنهم غالباً بدون والدین شان، راه پرخطر،رنج آور ووحشتناکی را پشت سرگذاشته اند.

براساس ارزیابی یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با کودکان مهاجر در آلمان غالباً به صورت بسیار نابرابر برخورد می شود. این سازمان می گوید: "وضعیت کودکان مهاجر قویاً وابسته به تصادف است." در بخش مراقبت های طبی یا آموزشی، کودکان مهاجر آشکارا در مقایسه با همسن های آلمانی شان در وضعیت بدی قرار دارند.

یونیسف می افزاید که در میان کودکان مهاجر نیز وضعیت در این ارتباط بسیار متفاوت است؛ یعنی فرق می کند که کودکان مهاجر از کدام کشور ها به آلمان آمده اند و به این دلیل دورنمای "خوب" یا "بد" برای ماندن در کشور را دارند.

یونیسف به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان اشاره می کند. کریسیتان شنایدر از بخش آلمانی یونیسف گفت: "همه کودکان حقوق برابر دارند، صرف نظر از این که به کدام اجتماع تعلق دارند و از کدام وضعیت اقامت برخوردار هستند."

اسکان دادن مشکل برانگیز در شهرهای بزرگ

براساس اظهارات یونیسف، کاهش شمار مهاجرین به صورت اتوماتیک باعث صرف نظر از راه حل موقتی اسکان دادن مهاجران نشده است. مثلاً سالون های ورزشی که برای این منظور تخصیص داده شده بودند، هنوز هم محل اقامت پناهجویان اند.

یونیسف به خصوص هراس دارد که در شهرهای بزرگ مانند برلین و کولن، خانواده های مهاجرین سال ها مجبور به زندگی در اقامتگاه های همگانی شوند، زیرا این امر ادغام در مکاتب و کودکستان ها را به تاخیر می اندازد.

از دید این سازمان بین المللی، به خصوص این مساله در ارتباط به کودکان مایه نگرانی است که مهاجرانی که چانس خوبی برای ماندن در آلمان ندارند در اقامتگاه های خاص اسکان داده می شوند. در این اقامتگاه ها چانس کودکان بازهم کمتر است، به طور مثال آنها امکان مکتب رفتن را ندارند با وجود آنکه غالباً مدت شش ماه و یا بیشتر در این اقامتگاه های ویژه زندگی کرده اند

Deutschland Flüchtlingskinder in einer Schule in Duisburg

کودکان مهاجر در میان شان نیز به دلیل شرایط مختلف اقامت در آلمان، از چانس برابر برخوردار نیز نیستند

در این اقامتگاه ها برای مهاجرین حریم خصوصی وجود ندارد و به سختی می توان یک جای آرام را برای انجام دادن وظایف خانگی یافت. یونیسف خواستار یک قاعده معتبر در سطح آلمان است تا به این وسیله از کودکان مهاجر در همه جا حفاظت شده و آنها مورد تشویق و حمایت قرار گیرند.

کودکان مورد استثمار قرار می گیرند

از دید صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، بسیاری از تحولات طی ماه های اخیر موجب نگرانی می شوند. براساس گزارش سازمان ملل متحد، همواره کودکان بدون والدین شان از طریق بحیره مدیترانه به سوی اروپا فرار می کنند.

یونیسف در ژنیو اعلام کرد که از هر ده کودک که در سال جاری خود را به ایتالیا رسانده اند، نه تن آنها بدون همراه بزرگ سال بوده اند. این کودکان را خطرهای بزرگ تهدید می کند. آنها استثمار می شوند، مورد سوء استفاده قرار می گیرند و یا جان می دهند.

در گزارش این سازمان در این ارتباط آمده است، حدود 7000 دختر و پسر تنها از شمال افریقا به سوی ایتالیا فرار کرده اند. این شمار دو برابر بیشتر از سال 2015 در همین فاصله زمانی است.

براساس گزارش یونیسف، کودکان مهاجر بدون همراه بزرگسال توسط قاچاقبران لت و کوب می شوند و مورد سوء استفاده جسنی قرار می گیرند. آنها همچنین به عنوان نیروی کاری استثمار شده و به تن فروشی مجبور می شوند. بعضی از دختران پیش از این در لیبیا مجبور به تن فروشی شده اند و موقع رسیدن به ایتالیا حامله بوده اند.

بسیاری از کودکان بدون همراه بزرگسال از کشور های مصر، گامبیا، گینه و ساحل عاج می آیند. براساس گزارش یونیسف بسیاری از این کودکان بدون همراه بزرگسال، از همان آغاز فرار تنها به حال خودشان رها شده اند و کودکان دیگر در مسیر این سفر خطرناک، والدین شان را از دست داده اند.

DW.COM