1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

یونیسف خواهان حفاظت بهتر مهاجرین کودک شد

یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد از اتحادیه اروپا خواست که از مهاجرین کودک بدون همراه بزرگسال، حفاظت بهتر و سریع تر کند.

براساس اظهارات اداره احصایوی اتحادیه اروپا (Eurostat)، بخش بزرگی از کودکان بدون همراه بزرگسال در سال گذشته از افغانستان آمده اند. بزرگترین رقم دومی از سوریه بوده اند.

یونیسف یا صندوق کودکان سازمان ملل متحد امروز جمعه در ژنیو اعلام کرد که در سال گذشته 96500 کودک بدون همراه بزرگسال در اروپا آمده اند. بسیاری از آنها بعد از ثبت نام بدون هرگونه اثری ناپدید شده اند.

براساس گزارش یوروپول یا اداره پولیس اتحادیه اروپا، از هر 9 کودک، یک تن آنها ناپدید می شود. یونیسف هراس دارد که به مراتب شمار بیشتری کودکان ناپدید شده اند.

این سازمان می افزاید که این پسران و دختران، به ویژه در برابر تهدید سواستفاده و بهره کشی قرار می گیرند.

براساس اظهارات این اداره سازمان ملل، کودکان مجبور اند از آغاز راجستر شدن تا واگذاری به جایگاه جدیدشان، تا یازده ماه انتظار بکشند. این سازمان تقاضا می کند که در آینده این مدت در نهایت باید سه ماه دوام کند.

همراه شدن با خانواده های شان نیز باید آشکارا سریع تر انجام شود. بسیاری از کودکان از کمپ ها خارج می شوند تا نزد اقارب شان برسند.

DW.COM