یونکر به اتحاد در درون اتحادیه اروپا فراخواند | آلمان و جهان | DW | 14.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

یونکر به اتحاد در درون اتحادیه اروپا فراخواند

ژان کلود یونکر با سخنرانی اش در پارلمان اروپا عوامگرائی را مورد حمله قرار داده و خواهان اتحاد در درون اتحادیه اروپا شد. او برای نخستین بار پس از ه بیرون رفتن بریتانیا ،طرح دستور کاری را برای آینده این بلوک ارائه نمود.

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه خواست به رهبران اتحادیه اروپا مجدداً اطمینان بدهد که با وجود عدم اطمینانی که با بیرون رفتن بریتانیا از این اتحادیه افزایش یافته است، این بلوک در معرض از هم پاشیدن قرار ندارد.

یونکر در سخنرانی اش در پارلمان اروپا در استراسبورگ گفت:«ما تصمیم بریتانیا برای خارج شدن از این اتحادیه را احترام کرده و درعین زمان تاسف می نمائیم.» با اینهمه او تاکید نمود که همه پرسی برای بیرون رفتن بریتانیا از این اتحادیه در 23 جون باید همچون هشداری نگریسته شود که ناسیونالیسم در اروپا تهدیدی را برای اتحاد به وجود می آورد.

یونکر خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا گفت:« اتحادیه اروپا اتحاد کافی ندارد، زیرا غالباً منافع ملی جلو کشیده می شوند...در این قسمت تفرقه و غالباً چندین دستگی وجود دارد که این امر ایجاب می نماید ما تلاش های بیشتری برای وحدت نمائیم، زیرا جولانگاه را برای چهار نعل تاختن عوامگرائی به وجود می آورد.»

این رئیس ۶۱ ساله بخش اجرائی اتحادیه اروپا از بریتانیا تقاضا نمود که به زودی ممکن گام های مشخصی برای آغاز رسمی مذاکرات جدائی بردارد. او گفت که اتحادیه می خواهد با لندن مناسباتش « برمبنای دوستانه باقی بماند»، اما در عین زمان علاو نمود که بریتانیا نباید عین انتظار دسترسی به با زارهای متحد شده اتحادیه اروپا را مانند گذشته داشته باشد.

این سخنرانی که قبلاً بسیار انتظارش می رفت در یک زمان پرچالش برای اتحادیه اروپا ایراد شد. زیرا اتحادیه اروپا در کنار تعیین راه و رسمش بدون بریتانیا، همچنان با خطر تروریسم و بزرگترین بحران مهاجرت از جنگ جهانی دوم به اینسو رو به رو می باشد.

سیاست ها برای آینده

یونکر در سخنرانی اش از شماری از تدابیر پرده برداشت که هدف آن تقویت و تحکیم رفاه و امنیت در اتحادیه اروپا است. او مضاعف شدن تخصیص پولی اتحادیه اروپا برای سرمایه گذاری های استراتژیک را به ۶۳۰ میلیارد یورو ( ۷۰۷ میلیارد دالر) در سال ۲۰۲۲ در اقدامی برای تقویت اقتصادی پیشنهاد کرد.

او گفت:« سرمایه گذاری یعنی ایجاد مشغله وکار. امروز ما پیشنهاد مضاعف شدن دوران تمویل و مضاعف شدن ظرفیت مالی را پیشنهاد می کنیم.»

او همچنان برنامه هایی را برای یک صندوق مالی جدید با ظرفیت ابتدائی ۴۴میلیون یورو جهت تقویت سکتور خصوصی در افریقا برای جلوگیری از مهاجرت به اروپا معرفی کرد.

یونکر از رهبران اروپا تقاضا نمود تا همبستگی بیشتری در مقابله با بحران مهاجرت نشان بدهند و از دولت ها درخواست نمود که تشکیل گاردهای محافظ مرزی و ساحلی را تکمیل کنند.

وی همچنان افزود که اتحادیه اروپا نیاز به "سوسیال" یا کمک های دولتی بیشتر دارد و ایجاب می نماید به جوانان کشورهای حوزه یورو در مناطق بحران زده مقروض جنوب اروپا کمک بیشتر گردد.

نشست در براتیسلاو

هدف سخنرانی یونکر در پارلمان اروپا آن بود تا چشم اندازی را فرا روی نشست ویژه سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در براتیسلاوا به روز جمعه قرار دهد. قرار است در آن نشست کار روی یک نقشه راه برای آینده به شمول ابتکارات مشترک توسط فرانسه و آلمان برای یک سیاست دفاعی اروپائی « فعالتر» بدون بریتانیا شروع شود.

در یک دعوتنامه این نشست سران که در اواخر سه شنبه انتشار یافته است، دونالدتوسک رئیس اتحادیه اروپا گفته است که برای اتحادیه اروپا یک «اشتباه مرگبار» خواهد بود هرگاه درس های بیرون رفتن بریتانیا از این اتحادیه را نادیده گیرد و علاوه نموده است که براتیسلاوا باید « نقطه عطف» در حراست از مرزهای اتحادیه اروپا باشد.

DW.COM