1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

یونان پناهجویان را از جزایر به خاک اصلی اش انتقال می دهد

یونان می خواهد به دلیل وضعیت متشنج در اردوگاه ها،پناهجویان را از جزایر به خاک اصلی اش انتقال دهد. آنها باید به زودی به طور دسته جمعی در اردوگاه های داخل کشور که تحت "نظارت" قرار دارند، انتقال یابند.

بر خلاف برنامه های قبلی، حکومت یونان دیگر نمی خواهد پناهجویان را در جزایراش نگاه دارد. نیکوس کسیزاکیس وزیر امور اروپا در یونان به روزنامه آلمانی "دی ولت" گفته است که «ما به زودی به انتقال مهاجران از جزایر شرقی بحیره اژه به منظور کاهش فشار از این مناطق آغاز می کنیم.» او در ادامه گفته است که «این کار بسیار خوب باید سازماندهی شده باشد و به شیوه ای قانونی انجام می شود.» نام ها و نیازمندی های مهاجران برای مقامات کشور معلوم است.


کسیزاکیس گفته است که پناهجویان در اردوگاه های که تحت "نظارت" اند، جابجا می گردند. توافقنامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است که در واقع مهاجران تا حد ممکن در جزایر یونانی باقی بمانند، به طوری که از ادامه سفر آنها جلوگیری شود و به سرعت بازگشتانده شوند.

همزمان کسزاکیس، اتحادیه اروپا را نیز برای خشونت در اردوگاه های پناهجویان در جزایر یونان مسئول می خواند. او می گوید: «آتش سوزی و ناآرامی در برخی از اردوگاه های پناهجویان در جزایر تا حدی در نتیجه عدم تقسیم مجدد پناهجویان در کشورهای عضو و عدم حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا، است.»

او در ادامه می گوید که «در واقع ۷۰۰۰ پناهجو بلافاصله از یونان به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می توانند تقسیم و انتقال داده شوند. تمام مراحل رسمی برای این کار انجام پذیرفته است.« اما این کار اتفاق نمی افتد. از ماه سپتمبر ۲۰۱۵، تنها در حدود ۳۵۰۰ نفر از ۶۵ هزار پناهجویای که روی انتقال آنها فیصله شده بود، به سایر کشورهای اروپایی تقسیم گردیده اند. کسزاکیس می گوید که این رقم خیلی کوچک است.»

Griechenland Flüchtlinge aus Lesbos kommen in Piräus an (Reuters/P. Hanna)

پناهجویان در یونان از لیسبوس به پیرائوس می آیند ( عکس آرشیف)


درخواست بدون پاسخ
وزیر امور اروپا در یونان در ادامه صحبت هایش گفته است که «اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا  پناهجویان نهایت اندک را می پذیرند و حتی برخی از کشورها به درخواست های ما پاسخ هم نمی دهند.» او می گوید که علاوه بر این، کارشناسان و کارمندان حرفه ئی بسیار کمتر از آنچه  که از جانب اتحادیه اروپا وعده داده شده بود، به یونان آمده اند. اما همواره شمار زیادی از پناهجویان وارد یونان می شوند. کسزاکیس می گوید: «اوضاع به راحتی می تواند وخیم گردد و ما باید از آن جلوگیری کنیم.» او همچنین تاکید کرده است که یونان پناهجویان رد شده را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان، چنانکه توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان تقاضا کرده است، دوباره نمی پذیرد. او همچنین اضافه کرده می گوید که «این امر که بالای اجرای توافقنامه دوبلین اصرار صورت بگیرد که پناهجویان از دیگر کشورها دوباره به یونان انتقال داده شوند، واقع بینانه نیست و بالای یونان فشار بسیار شدید وارد می گردد.»
وزیر امور اروپایی در یونان می گوید که فعلا ۶۰ هزار پناهجو در یونان موجود است و «اگر دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، پناهجویان را به یونان دوباره انتقال بدهند، پس ما به زودی یک یا دو میلیون پناهجو در یونان خواهیم داشت.»

DW.COM