گنجینه نفیس آثار باستانی به کابل بازگشت | افغانستان | DW | 05.08.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

گنجینه نفیس آثار باستانی به کابل بازگشت

صدها قطعه از آثار گرانبهای باستانی افغانستان امروز یکشنبه 15 اسد به موزیم ملی این کشور بازگشتانده شد. این آثار در طول جنگ های داخلی از افغانستان ربوده شده بودند.

بسیاری از 843 قطعه آثار باستانی هنگامی به دست آمدند که این آثار به بریتانیا قاچاق شده بودند. برخی دیگر از این قطعات کهن توسط افراد مستقل از بازار سیاه به دست آمده اند.

در زمان جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی حدود 70 درصد از گنجینه کهن افغانستان از موزیم این کشور به تاراج رفته و به کشورهای دیگر قاچاق شد.

موزیم بریتانیا در مراسم تحویلدهی این آثار گفت که این گنجینه شامل "نمونه های نفیس" از عاج های بگرامی (مجسمه های ساخته شده از عاج) و خاتم کاری است که از قرن اول میلادی به جای مانده اند.

افغانستان چهارراه تمدن ها نامیده می شود. تاکنون آثار باستانی مربوط به فرهنگ های مختلف در این کشور کشف شده اند.

افغانستان چهارراه تمدن ها نامیده می شود. تاکنون آثار باستانی مربوط به فرهنگ های مختلف در این کشور کشف شده اند.

در این گنجینه مجسمه های بودا از قرن های دو و سه میلادی، عصر برونز باختری، سکه های یونانی- باختری و سکه های اسلامی قرون وسطی به چشم می خورند.

افغانستان در مسیر جاده ابریشم کهن قرار داشته است که در واقع پلی بود که تاجران غربی برای دادوستد با شرق از آن عبور می کردند. پیش از آن که در قرن هشتم اسلام به افغانستان بیاید، آیین بودایی در این سرزمین رونق فراوانی داشت.

مجسمه های بزرگ بودا در بامیان در کنار چندین معبد بودایی کشف شده، از مهمترین آثار به جای مانده از دوران پیش از اسلام افغانستان هستند. مجسمه 53 متری بودا در سال 2001 توسط رژیم طالبان تخریب شد.

قابل یادآوری است که یک گنجینه نفیس و بینظیر طلا که حدود 2000 سال عمر دارد از دوران باختری با بیش از 20 هزار قطعه زینتی برجای مانده است. این گنجینه در زمان جنگ داخلی توسط کارکنان موزیم پنهان شد و از چپاول دور ماند. این گنجینه بینظیر طلا در سال 2006 در نقاط مختلف جهان به نمایش گذاشته شد.

فرانس پرس/ عاصف حسینی

ویراستار: نادیه فضل

DW.COM