1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

گزارش: بیگانه ستیزی در آلمان نزدیک به دو برابر افزایش یافته است

گروه راستگرایان افراطی و نژادپرستان در آلمان به خشونت های شان همچنان ادامه می دهند. پولیس آلمان در هشت ماه گذشته 507 مورد از این گونه اعمال را به ثبت رسانده است.

یک گزارش که در مجله خبری "شپیگل" آلمان امروز (شنبه 24 سپتمیر ۲۰۱۶) به نشر رسیده نشان می دهد که خشونت و بیگانه ستیزی در برخی مناطق آلمان به گونه دوامدار اتفاق افتاده است. بر بنیاد یافته های این مجله، از ماه جنوری تا سپتمبر سال روان 507 مورد خشونت و اعمال بیگانه ستیزی در دفاتر پولیس به ثبت رسیده است. این رسانه گفته است که این رقم دو برابر بیشتر از رویداد ها در زمان مشابه در سال گذشته بود. این مطلب از طرف وزارت داخله فدرال در پاسخ به سوال مطرح شده از سوی حزب سبزهای آلمان به نشر رسیده است.

رقم جرایم با انگیزه های سیاسی در برابر پناهجویان و مهاجرین در هشت ماه گذشته بیش از 1800 مورد صورت گرفته است. از سوی هم "نیونازی" و گروه های مخالف پناهجویان نیز در این مدت 78 بار دست به آتش سوزی محلات بود و باش پناهجویان زده و در 7 مورد دیگر اقدام به قتل آنان کرده اند.

وزارت داخله آلمان گفته است که طیف راستگرایان به دلیل بحث پیرامون پناهجویان، قوت گرفته است. این وزارت در این رابطه به ویژه از جنبش های راستگرا نام برده است که تحت نظارت ادارۀ استخبارات قرار دارند.

باوجود افزایش خشونت های ذکر شده، مقامات تنها 20 تن از راستگرایان را خطرآفرین طبقه بندی کرده اند. در مقایسه به آن، در سراسر آلمان 520 تن از اسلامگرایان افراطی از سوی ادارات آلمان تشخیص داده شده اند.

با این همه، ایرینی میهالیک یکی از سیاستمداران حزب سبزهای آلمان در گفتگو با "شپیگل" گفته است که این موضوع "قابل درک نیست." او گفت: «اگر تمرکز حقیقی صورت بگیرد دیده می شود که در جناح راست یک فاصله میان حملات واقعی و ارقام نشر شده دیده می شود.»

 

DW.COM