1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کودکان مهاجر در راه مهاجرت چه چیزهایی تجربه کرده اند؟

شمار رو به افزایش کودکان در سراسر جهان از ترس ترور، جنگ و نبود دورنمایی برای آینده در حال فرارند. بسیاری از آنها بدون والدین و به تنهایی فرار می کنند. تجربه آنها از آوارگی چیست و چگونه می توان به آنها بهتر کمک نمود؟ برای بحث پیرامون این موضوع کنفرانسی در برلین پایتخت آلمان برگزار شده است.

ویدیو را ببینید 02:07