1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کوتبوس: دانش آموزانی که از پناهجویان حمایت می کنند

آیا افغانستان کشوری امن است که پناهجویان آن باید اخراج شوند؟ بسیاری می گویند نه. ایالت های آلمان نیز در این رابطه دیدگاه های مختلف دارند. همچنان دانش آموزان مکتب در کوتبوس علیه اخراج فعالیت می کنند. به خصوص از زمانی که چند هم صنفی آنها نیز در معرض خطر اخراج قرار گرفته اند.

ویدیو را ببینید 03:07

همچنین بخوانید