1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کنگره حزبی «بدیلی برای آلمان» با چند مورد درگیری آغاز شد

حزب «بدیلی برای آلمان» در نخستین روز کنگره حزبی اش می خواهد مواضع اش را مشخص کند. در سرآغاز کنگره، مخالفان این راستگرایان عوامگرا، محل برگزاری را مسدود کردند. پولیس شمار بسیاری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرده است.

بیش از 1 هزار نیروی امنیتی در برابر محوطه نمایشگاه تجارتی ایستاده اند تا جلوی رویارویی احتمالی میان اعضای حزب راستگرا و تظاهرکنندگان چپگرا را بگیرند. پولیس گفت که بیش از 1 هزار تظاهرکننده در محوطه نمایشگاه جمع شده بودند.

نیروهای امنیتی پیش از این با مخالفان حزب (ای اف دی) درگیر شده بودند. طبق اطلاعات پولیس، نیروهای امنیتی تقریبا 400 تن را بازداشت کرده اند.

یک سخنگوی پولیس گفت که تظاهرکنندگان یکی از سرک های اصلی را با استفاده از تایرهای مشتعل حدود نیم ساعت مسدود کردند.

افزون بر این از طریق بلندگو به تظاهرکنندگان در مورد استفاده از موترهای آب پاش هشدار داده شده است.

پولیس گفت، تظاهرکنندگانی که صورت هایشان را پوشانده بودند، مواد آتش زا و راکت روشن کرده و به سوی نیروهای امنیتی پرتاب کردند. پولیس در واکنش به این اقدامات از اسپری مرچ و یک موتر آب پاش استفاده کرده است.

بحث در مورد اسلام

بیش از 2 هزار عضو (ای اف دی) برای شرکت در این کنگره حزبی ثبت نام کرده اند.

قرار است که اعضای رهبری در مسوده برنامه این حزب، نفی اسلام را (به عنوان بخشی از جامعه آلمان) درج کنند. نویسندگان این مسوده با عنوان «اسلام بخشی از آلمان نیست»، خواهان ممنوعیت مناره ها، استفاده از برقع و روبنده و اذان هستند.

نویسندگان یک مسوده دیگر از این هم فراتر رفته و خواهان ممنوعیت ساخت مساجد در آلمان شده اند.

مسوده توسط چندین گروه کاری با شراکت 1 هزار عضو این حزب نوشته شده است.

چشم انداز مناسب در نظرخواهی ها

در این میان حزب «بدیلی برای آلمان» (ای اف دی) در 8 شورای ایالتی این کشور نماینده دارد و می خواهد در خزان سال 2017 وارد پارلمان آلمان فدرال یا بوندس تاگ شود.

ماه ها است که میزان محبوبیت این حزب دست راستی و عوام گرا براساس نظرخواهی به بیش از 10 درصد و در شرق آلمان حتی به 20 درصد رسیده است.

الکساندر گاولند، از اعضای رهبری این حزب در آغاز گفت: «این همایش حزبی یک قدم مهم برای تحکیم ای اف دی در جامعه آلمان است».

بیشتر اعضای رهبری این حزب گمان می کنند که به خاطر موارد زیاد اختلاف نظر، تصویب برنامه حزبی به طور کامل ممکن نخواهد بود.

DW.COM