1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کمیسار حقوق بشر در رابطه با "موج نفرت" اظهار نگرانی کرد

کمیسار عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در رابطه با "موج هراسان کننده" بیگانه ستیزی، نفرت و تبعیض دینی در بسیاری از کشور های جهان، اظهار نگرانی کرد. او بر رعایت حقوق بشری پناهجویان تأکید ورزید.

شهزاده زید رعد الحسین کمیسار عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در دیدار اش از برلین پایتخت آلمان گفت که "شبح نفرت" حتی در کشور های مرفه راه یافته است. الحسین، که در تجلیل از ۵۰ سالگی دو برنامۀ حقوق بشر سازمان ملل در وزارت خارجۀ آلمان اشتراک داشت، انتقاد کرد که یک گرایش به سوی تجرید گروه های مشخص وجود دارد. 

شهزاده الحسین از یک "تحول شدیداً نگران کننده" سخن گفت. او به دفاع از اصول حقوق بشری، پیش از این آنکه این اصول "فرسوده" گردند، فراخواند. به گفتۀ وی مهمتر از همه رعایت حقوق بشر در خود محل است. او همچنان یادآور شد که در بسیاری از کشور ها برسمیت شناختن حقوق بشر تنها شکل تشریفاتی دارد.
کمیسار عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر به تأکید خواستار رعایت حقوق بشری مهاجرین، به ویژه پناهجویان مسلمان شد. او گفت در این مورد باید علیه پیش قضاوتی ها باید مبارزه صورت بگیرد. الحسین به گونۀ مثال از نظریه ای که گویا مهاجرین مسلمان نمی توانند خود را در جامعۀ اروپا مدغم بسازند، نام برد. او همزمان از سیاست انگلا مرکل صدراعظم آلمان در قبال موضوع پناهندگی ستایش کرد و آن را یک الگو خواند.

الحسین افزون بر آن پیاده ساختن حقوق اجتماعی و مبارزه علیه فقر و نابرابری را یک چالش بزرگ عنوان کرد. به گفتۀ وی در این رابطه دولت ها پاسخگو اند، ولی همزمان شرکت ها و مؤسسات بین المللی نیز مسئولیت دارند.

DW.COM