کمیساریای ملل متحد اجلاس سران در مورد بحران پناهجویان سوریایی را اعلام کرد | مهاجرت به اروپا | DW | 07.01.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کمیساریای ملل متحد اجلاس سران در مورد بحران پناهجویان سوریایی را اعلام کرد

کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان به یک اجلاس خاص سران در مورد اسکان مجدد پناهجویان سوریایی فراخواند. این اداره زمان برگزاری این اجلاس را پایان ماه مارچ گفته است.

Filippo Grandi

فیلیپو گراندی کمیسار عالی جدید سازمان ملل متحد در امور پناهجویان

فیلیپو گراندی کمیسار عالی جدید سازمان ملل متحد در امور پناهجویان (یو.ان.اچ.سی.آر.) روز پنجشنبه (۷ جنوری ۲۰۱۶) در ژنیو گفت که امیدوار است دولت ها در این اجلاس خاص برای پذیرش هرچه بیشتر پناهجویان سوریایی آمادگی نشان بدهند. او همزمان با تعیین یک حد نهایی برای پذیرش پناهجویان مخالفت کرد.

گراندی اکیداً از انگلا مرکل صدراعظم آلمان تمجید کرد که آورگان را، که از کشور های خود فرار کرده اند، به آلمان راه داده است. او اظهار امیدواری کرد که این موضعگیری مرکل یک موضعگیری سراسر آلمان باقی بماند. به قول گراندی آلمان یک نقش باورنکردنی رهبری را در این زمینه اختیار کرده است.

کمیسار جدید سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از اتحادیۀ اروپا خواستار یک عملکرد همآهنگ در مسألۀ پناهندگی شد. او گفت این مسأله بسیار پر اهمیت است، زیرا بقیه جهان عملکرد اروپا در برابر مشکل پناهجویان را دقیقاً زیر نظر دارند. گراندی اظهار داشت اگر یک حد نهایی تعیین گردد و ورود پناهجویان به اروپا محدود ساخته شود، در آن صورت کشور های دیگر نیز از همین شیوه پیروی خواهند کرد. به قول وی از آنجایی که اروپا تنها ده درصد ۶۰ میلیون پناهجو در سرساسر جهان را می پذیرد، این مسأله می تواند پیامد های بسیار ناگوار داشته باشد. گراندی به لبنان اشاره کرد که با یک جمعیت چهار میلیونی خود حدود یک و نیم میلیون پناهنده را پذیرفته است و از بار این وظیفۀ عظیم بر می آید.

فیلیپو گراندی، که در آغاز همین ماه جنوری تازه به کار اش به عنوان کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان آغاز کرد، گفت که رفع علل فرار مردم از کشور های شان یکی از مسایل اساسی دورۀ مأموریت اش در این مقام خواهد بود. او یادآور شد که این مسأله، و همچنان تأمین احتیاجات اولیۀ آوارگان از وظایف کمیساریای عالی سازمان ملل متحد است. گراندی گفت این حق پناهجویان و کشور های مهاجر پذیر است که جست و جوی راه های حل، حتی در شرایط دشوار، در مرکز توجه قرار داشته باشد. او از حکومت ها خواست تا انرژی و منابع بیشتری را در راه حل بحران ها، مثل بحران سوریه، به خرج دهند.

گراندی اضافه کرد که کمک برای پناهجویان باید فراتر از تأمین احتیاجات اولیه باشد. او به گونۀ مثال از امکانات مکتب رفتن و کار، که برای یک زندگی با عزت ضروری اند، نام برد. اما به گفتۀ وی در این اواخر کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان پول کافی در دست نداشته است. گراندی گفت از هفت میلیارد دالر پول مورد نیاز، در سال گذشته کشور های پول دهنده تنها نیم آن را در اختیار ادارۀ امور پناهجویان ملل متحد قرار دادند. این کمیسار از جامعۀ جهانی خواست تا کمک های مالی شان را برای این عرصه افزایش بدهند.

DW.COM