1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کمک های مددرسانان افتخاری برای پناهجویان ناگسستنی است

یک تحقیق نشان داده است که فعالیت مددرسانان افتخاری برای پناهجویان در آلمان ناگسستنی است. اما برای حفظ این کمک‌ها، مدد رسانان افتخاری به حمایت افراد کارآزموده نیاز دارند.

وقتی در سال گذشته گاهی روزانه هزاران پناهجو وارد آلمان می‌شدند، این کشور شاهد یک موج آمادگی مردم برای مددرسانی داوطلبانه و افتخاری بود. اما این کمک ها به خصوص در اوایل به صورت پراکنده و نامنسجم صورت می‌گرفت. اکثریت باشندگان آلمان از ورود پناهجویان به کشور شان استقبال کردند. هزاران نفر به صورت داوطلبانه برای کمک رسانی اظهار آمادگی کردند. حالا این کمک های افتخاری بهتر سازماندهی و بسیج می‌گردند.

بنیاد برتلزمن در همکاری با "انستیتوت برلین برای تحقیقات عملی ادغام و مهاجرت"، در ماه های جنوری و مارچ امسال در ۱۷ شهرداری در سراسر آلمان به این مسأله پرداخت که کمک‌های افتخاری برای پناهجویان در محل چگونه صورت می‌گیرد و برای بهتر ساختن این کمک‌ها چه شرایطی لازم است.

نتیجۀ این تحقیق، که روز پنجشنبه (۴ آگست ۲۰۱۶) به نشر رسید، نشان داده است که مددرسانان افتخاری حالا فعالیت‌های شان را هرچه بیشتر در چارچوب اتحادیه ها و نهاد‌های مربوط انجام می‌دهند.

اما به منظور اینکه این کمک های افتخاری مثل گذشته با همان قوت باقی بمانند، اداره های محلی باید از مددرسانان داوطلب حمایت بیشتر کند.

بتینا وینداو، کارشناس فعالیت های مدنی در بنیاد برتلزمن می‌گوید که شهرداری ها با بدوش گرفتن مسایل اداری و سازماندهی کمک ها، باید برای داوطلبان سهولت زیاد‌تر ایجاد کنند تا آنها بتوانند بیشتر در عرصۀ ادغام و یکپارچگی اجتماعی پناهجویان تمرکز کنند.

در این میان همچو مراکز همآهنگی کمک ها به گونۀ فزاینده در چارچوب اداره های محلی ایجاد شده اند. این مراکز به عنوان "یک پُل ارزشمند" میان مددرسانان افتخاری و اداره های شهرداری نقش مهمی ایفا می‌کنند. خانم وینداو می گوید: «اکثریت مردم می‌خواهند کمک کنند، اما نمی‌خواهند به مسایل اداری آن نیز بپردازند.»

به ویژه در نیمۀ دوم سال گذشتۀ میلادی، زمانی که شمار پناهجویان تازه وارد در آلمان به حد بی نظیری بالا رفت، تعداد زیاد شهروندان و باشندگان آلمان برای مددرسانی افتخاری اظهار آمادگی کردند.

تحقیقات بنیاد برتلزمن، که بر مبنای ارزیابی موارد جداگانه و مصاحبه ها صورت گرفته است، بیشتر بر این پرسش تمرکز یافته است که "کمک های داوطلبانه برای پناهجویان چگونه در تغییر است و برای مؤثریت بیشتر آن چه باید کرد؟" بخش اعظم پرسش شوندگان گفته اند که مددرسانی های داوطلبانه تا هنوز با همان قوت سابق اش باقیست.

فعالان گفته اند که مددرسانان افتخاری در انجام برخی از وظایف، که در اصل به عهدۀ دولت است، نیز سهم می‌گیرند، مثلاً در تأمین مواد غذایی، لباس و یا مسکن.

تحقیقات همچنان نشان داده است که مددرسانان افتخاری به گونۀ فزاینده پناهجویان را در امور اداری نیز کمک می‌کنند.

DW.COM