کمپ مهاجرین در ایدومنی زیر گل و لای فرورفت | مهاجرت به اروپا | DW | 22.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

کمپ مهاجرین در ایدومنی زیر گل و لای فرورفت

باران شدید در شمال یونان، کمپ موقتی مهاجرین را در ایدومنی در آخر هفته به یک لجنزار تبدیل کرد. در این منطقه مرزی یونان با مقدونیه هزاران مهاجر به سر می برند که امیدوار باز شدن مرز هستند.

یک گزارش فرستنده تلویزیونی یونان "الفا"، خیمه های مهاجرین را شنبه شب در ایدومنی منطقه مرزی یونان با مقدونیه نشان داد که زیر آب شده بودند و مهاجرین کمپ موقتی با بیل ها، گل و لای را از خیمه ها و دور و بر آنها پاک می کردند.

یک باشنده این کمپ به خبرنگاران گفت: «شما باید ما را کمک کنید. وضعیت در این جا تحمل ناپذیر است، ببیند، این واقعاً بسیار بد است».

براساس اظهارات کمیسیون یونان برای بحران مهاجرین، در ایدومنی تا هنوز 9000 مهاجر در وضعیت ناگوار به سر می برند؛ آنها چشم امید به باز شدن مرز با مقدونیه همسایه شمالی یونان بسته اند تا از آن طریق به سفرشان به سوی اروپای مرکزی و شمالی ادامه دهند.

شمار مهاجرین و پناهجویان در کمپ ایدومنی فقط به بسیار کندی کاهش می یابد. حکومت یونان همواره از مهاجرین تقاضا می کند که داوطلبانه به کمپ های رسمی دولتی بروند، اما این تقاضاها تا به حال در مجموع بدون نتیجه بوده است.

باشندگان کمپ هراس دارند که موقع باز شدن احتمالی مرز که امید آن را دارند، در این محل نباشند، باوجود آنکه مقامات مقدونیه مکرراً توضیح داده اند که مرز را باز نمی کنند.

اما حکومت یونان از تخلیه اجباری مهاجرین در ایدومنی با اعمال زور خودداری می کند. چون در این محل شماری زیادی از خانواده ها، زنان و کودکان به سر می برند، گفته می شود که کاربرد خشونت برای خارج کردن آنها گزینه مناسبی نیست.

DW.COM