1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

میدیا سنتر

کمبود آب صحی در جهان؛ گندآب ها تصفیه شوند

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، نیازمندی به آب در سطح جهانی در۱۳ سال آینده می تواند تا دو برابر افزایش یابد. این سازمان، در روز جهانی آب به افزایش تلاش ها برای بازیافت فاضلاب ها فرا خواند.