کشف بیش از 70 جسد ازیک موترباربری دراترایش | آلمان و جهان | DW | 28.08.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کشف بیش از 70 جسد ازیک موترباربری دراترایش

در سانحه مرگ پناهجویان دریک موتر لاری دریکی از شاهراه های اتریش، احتمالاً تعداد بیشتر ازرقمی که تا حال گمان می رفت، جان خودرا از دست داده اند. بازرسان در ابتداء تلف شدن حدود 50 تن را تخمین می زدند.

از موتر باربری ایکه روزگذشته با اجساد بیشماری درکنار یکی از شاهراه های اترایش کشف گردید، اکنون بنابر منابع حکومت این کشور بیش از 70 جسد برون کشیده شده است. این درحالیست که پنج شنبه شب، ازتلف شدن حدود 50 تن سخن می رفت. با توجه به اینکه اکثر این اجساد شدیداً فاسد شده اند، ارائه معلومات دقیق توسط بارزسان دراین زمینه خیلی دشوار می باشد.

تحقیقات گسترده

به گفته هنس پیتر دوزکوتسیل مقام پولیس مسئول این سانحه، اکنون موترلاری مجهز با یخچال حامل اجساد پناهجویان به نیکلس دورف، در مرز هنگری منتقل شده ودر آنجا قفسه یخچال آن در یک محوطه سرد باز شده است. بنابر منابع پولیس، اکنون قرار است اجساد کشف شده توسط طب عدلی درویانا بررسی گردند. اما بنابر اظهارات این مقام پولیس هنوز ممکن نیست که در مورد چگونگی این رویداد جزیئات بیشتری ارائه نمود واینکه آیا آنان خفه شده اند، یا خیر؟ بنابرین داکتران عدلی هریک ازاین اجساد را جداگانه مورد بررسی قرار می دهند.

عبور از مرزدر تاریکی شبها

براساس گمانه زنی بازرسان پس از تحقیقات ابتدایی، احتمالاً این پناهجویان در مسیراتریش در ادامه راه تلف شده اند؛ نه در اتریش و به احتمال زیاد حدود یک و نیم و یا هم دو روز ازمرگ آنان قبل از کشف موتر مذکور گذشته بوده است.

به گفته دوزکوتسیل پولیس مسئول این رویداد، موتر حامل پناهجویان در یکی از نواحی شرق بوداپست پایتخت هنگری مجوز گرفته است وبنام یک شهروند هنگری ثبت می باشد. براساس گفته های این مقام پولیس، موترلاری متذکره از بوداپست حرکت کرده است و قرار بود از مرز اتریش بگذرد. اما اکنون در این میان قاچاقچیان دخیل این سانحه احتمالاًاتریش را ترک کرده اند.

تحقیقات برای شناسایی باند قاچاقچیان به شدت ادامه دارد. در همین ارتباط یوهان فوکس لوی سارنوال محکمه این کشور به صراحت گفت: " ما از هیچ اقدامی در زمینه شناسایی راننده و همدستان وی در بررسی این رویداد خودداری نمی کنیم." او افزود که برای بررسی این سانحه همچنان با مقامات جنایی هنگری نیز تماس گرفته شده است.

همچنان خانم یوهانا میکل ـ لایتنر وزیر امور داخله اتریش نیز با ابراز نگرانی شدید تاکید کرده گفت: " این فاجعه همه مارا تکان داده است." او افزود: " قاچاقچیان جنایتکاران اند." به گفته او اکنون هرکسی اگر عمل این راننده و همکاران او را یک عمل محتاطانه تلقی کند، اشتباه بزرگی را مرتکب می شود.

وزیر داخله اترایش ضافه کرد: " این رویداد زنگ خطری در سطح اروپاست و باید در مرزهای کشورهای اروپایی برای ارائه کمک های عاجل برای پناهجویان دفاترخارجی ایجاد گردند.

همچنان ولف گنگ برانداشتیتر وزیر عدلیه اتریش نیز برای مبارزه جدی با قاچاقچیان در سرتاسراروپا تآکید نمود.

DW.COM