1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کرزی: خروج نیروهای بین المللی در کاهش فساد کمک می کند

دولت افغانستان از روز بین المللی مبارزه با فساد در کابل تجلیل و به مبارزه با فساد تاکید کرده است. براساس بررسی سازمان شفافیت بین الملل، افغانستان هنوز هم فاسدترین کشور در سطح جهان است.

افغانستان در حالی از روز بین المللی مبارزه با فساد تجلیل می کند که بعد از چند سال تلاش و انتقادهای تند کشورهای کمک دهنده، پیشرفتی در مبارزه با فساد در این کشور دیده نمی شود. تحلیلگران به این باور اند که وجود فساد گسترده در ادارات دولتی باعث کاهش اعتماد مردم به دولت شده است.

پس از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد ملل متحد در سال 2003، نهم دسمبر به عنوان روز بین المللی فساد تعیین گردید و هر سال از این روز تجلیل می شود. اما اداره عالی مبارزه با فساد افغانستان روز شنبه (22 دسمبر) از این روز تجلیل کرد.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان در سخنرانی اش در این محفل یک بار دیگر کشورهای کمک کننده حکومت اش را متهم کرد که از طریق قرارداد با افراد و شرکت ها منجر به گسترش فساد می شوند. او به حاضرین جلسه گفت: «برادران و خواهران عزیز، خود را (در فساد) مقصر ندانید، این فساد دیگران است».

کرزی گفت که فساد در افغانستان دو منبع کاملاً واضح دارد. او افزود: «یکی ناتوانی و ضعف های اداره و دولت ماست، در قوانین، مقررات و اجراآت و همچنان در تماس مردم با دولت. بخش دوم، فساد آمده و تشویق شده از سوی خارجی ها در افغانستان است». 

شفافیت بین المللی افغانستان را در صدر کشور های فاسد جهان ارزیابی کرده است

شفافیت بین المللی افغانستان را در صدر کشور های فاسد جهان ارزیابی کرده است

حامد کرزی تاکید کرد که مبارزه با فساد در افغانستان نیز به تلاش هایی از دو جهت نیازمند است، اما این تلاش ها زمانی نتیجه می دهد که «عوامل بزرگ» فساد در افغانستان محو گردد. کرزی گفت مطمین است که در سال 2014 وقتی رییس جمهور جدید انتخاب شود و اکثر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند، «قراردادها، تشکیلات و ساختارهایی که آنها در اینجا ایجاد کرده اند و منبع بزرگ فساد هستند نیز کاهش می یابند، و این به خیر افغانستان است».

کرزی گفت در افغانستان اقدام هایی برای مبارزه با فساد مانند ساده سازی قوانین و مقررات روی دست گرفته شده است. او همچنان تاکید کرد که یکی از اقدام ها برای مبارزه با فساد، مصونیت کاری ماموران ملکی و نظامی افغانستان است.

حامد کرزی گفت که مامورین باید از طریق اصول به کار گماشته شوند، اما افزود که هنوز «نشانه کامیابی» در این بخش ها را نمی بیند. کرزی گفت: «هنوز هم ما زیادتر به روابط وابسته هستیم تا به ضوابط. اصلاح اداره، مصونیت مامور، بستگی کامل به اجرایی کردن ضوابط دارد».

این در حالی است که تحلیلگران از نبود اراده سیاسی در مبارزه با فساد سخن می گویند. اداره مبارزه با فساد اداری در گذشته برخی اعضای کابینه حکومت افغانستان را به دست داشتن در فساد متهم کرده است، اما هیچ اقدامی علیه آنها صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، جامعه بین المللی در کنفرانس هایی که در مورد افغانستان برگزار شده، تاکید کرده است که این کشور در بدل کمک های بین المللی باید قاطعانه با فساد اداری مبارزه کند و برای حکومت داری بهتر گام های اساسی بردارد.

DW.COM