کتابخانه دولتی برلین ۹۵ فرضیه مارتین لوتر را نمایش می دهد | جامعه و فرهنگ | DW | 05.02.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه و فرهنگ

کتابخانه دولتی برلین ۹۵ فرضیه مارتین لوتر را نمایش می دهد

مارتین لوتر، کشیش متجدد و مترجم انجیل به زبان آلمانی، برای تحکیم پایه های اصلاحات دینی یا پروتستانتیسم از همان اول بر نقش نوشته و تصویر تکیه کرد.

کتابخانه دولتی برلین به مناسبت پنجصدمین سالگرد اصلاحات دینی توسط مارتین لوتر، آثار او را با دیگر اسناد این نهضت در قرن شانزدهم با عنوان "انجیل - فرضیه ها – پروپاگند" به نمایش می گذارد.

این نمایشگاه که روز جمعه سوم جنوری آغاز شد و تا دوم اپریل ادامه می یابد، اصلاحات دینی را در شش فصل با ۹۵ فرضیه مشهور مارتین لوتر معرفی می کند. ببیندگان نمایشگاه می توانند در میان آثار آن زمان، هر سه متن چاپی بینظیر حاوی این فرضیه ها از سال ۱۵۱۷ را نیز تماشا کنند.

نشر ۹۵ فرضیه مارتین لوتر (۱۴۸۳- ۱۵۴۶م.) در ۳۱ اوکتبر سال ۱۵۱۷، به عنوان سرآغاز و بانی اصلاحات دینی یا پروتستانتیسم، مهمترین نهضت تجدید دین مسیحی در آلمان و در اروپا به شمار می رود. 

لوتر با این فرضیه ها، علیه عملکرد کلیسای کاتولیک از جمله فروش "آمرزش نامه" ها به مبارزه بر خاست.  کلیسای کاتولیک با فروش این "آمرزش نامه"ها به باورمندان مسیحی، وعده بخشش گناهان آن ها را در آخرت می داد. مسیحیان می بایست با خرید "آمرزش نامه"، خودشان را از رنج و عذاب آتش دوزخ  نجات می دادند.

مارتین لوتر، ۹۵ فرضیه اش را به البرشت فون براندنبورگ، اسقف شهر ماینس فرستاد و همزمان کاپی های این فرضیه ها پخش شد. براساس اظهارات کتابخانه دولتی برلین، امروز فقط هفت نسخه چاپی از این فرضیه ها به جا مانده است. یک سند مهم پاپ لئو دهم با مهرهای وی که او لوتر را در سال ۱۵۲۰ به آن وسیله به اخراج از جمعیت کلیسا تهدید کرده بود، نیز در این نمایشگاه ها قابل دید است.

نقاشی های توهین آمیز علیه پاپ

در بخش "الهیات و پروپاگندا" در این نمایشگاه، نقاشی های توهین آمیز علیه پاپ به عنوان دشمن اصلی اصلاحات دینی نشان داده می شود. این تصویرها توسط لوکاس کرانخ، نقاش معروف و همکار لوتر در زمینه تبلیغات خلق شده بود.

آنچه لوتر با کلمات بیان می کرد، کرانخ در نقاشی هایش ترسیم می کرد. به این وسیله انسان های زیادی که قادر به خواندن و نوشتن نبودند، می توانستند پیام های لوتر را درک کنند.

لوتر، کرانخ را مامور ایجاد نقاشی های زننده علیه پاپ کرد، مثلاً در یکی از نقاشی ها پاپ در سیمای الاغ یا با ردای رسمی، سوار بر خوک نشان داده می شود.

کتاب های حاوی ترانه های دینی

در نمایشگاه "انجیل - فرضیه ها – پروپاگند"، در بخش "موسیقی کلیسایی"، "کتاب هشت ترانه" و دیگر ترانه های دینی آن زمان نشان داده می شوند. "کتاب هشت ترانه" در سال های ۱۵۲۳ و ۱۵۲۴، توسط یک چاپخانه شهر نورنبرگ چاپ شد و به عنوان نمونه های اولی کتاب ها ترانه های پروتستانتی نگرسته می شود.

این کتاب  کوچک، از جمله حاوی چهار ترانه مارتین لوتر نیز است که به عنوان نویسنده متن های شعری دینی، یک عصر جدید برای سرودن ترانه های اعتقادی مسیحی را آغاز کرد.

DW.COM