کامرون طرح اصلاحات در اتحادیه اروپا را ارائه کرد | آلمان و جهان | DW | 10.11.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

کامرون طرح اصلاحات در اتحادیه اروپا را ارائه کرد

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا خواهان محدودیت مسافرت در درون بلوک اتحادیه اروپا و سایر تغییرات برای باقی ماندن بریتانیا در آن شده است. انتظار می رود که همه پرسی در مورد آینده بریتانیا در این بلوک، پیش از 2017 صورت گیرد.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، پیش از برگزاری همه پرسی در مورد خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا، روز سه شنبه طرح هایش را برای آوردن اصلاحات در این اتحادیه ارائه کرده و گفته است که بروکسل باید نقش کمتر شاخص در برخی از وجوه کارکردی کشورهای عضو داشته باشد.

کامرون در سخنرانی اش گفت: «هرگز فراموش نشود که اتحادیه اروپا اکنون متشکل از 28 ملت باستانی اروپاست». او افزود که «تنوع اروپا بزرگترین قوت آن است. بریتانیا می گوید: بگذار حقیقت را برافرازیم. بگذار که اعتراف کنیم که دیگر اروپا پاسخ همه مشکلات نیست. برخی اوقات (این پاسخ) کمتر اروپایی است».

انتظار می رود که این رهبر بریتانیا، امروز نامه ای به رئیس شورای اروپا بفرستد و اهداف عمده اش را در قسمت آوردن اصلاحات در اتحادیه اروپا اظهار دارد.

کامرون در سخنرانی اش گفت که او می خواهد در چهار ساحه تغییرات بیاید که شامل حفاظت از کشورهای عضو خارج از حوزه یورو، محدودیت های کمتر بوروکراتیک و قدرت بیشتر برای پارلمان های ملی می باشد.

اما کامرون بسیار ستیزه جویانه گفت که کشورهای عضو خارج از حوزه یورو مانند بریتانیا، نباید در قبال گروه حوزه یورو متضرر شوند. آزادی مهاجرت و کار شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سایر کشورهای عضو باید محدود گردد. کامرون گفت که در بریتانیا آزادی اقامت برای شهروندان کشورهایی که تازه عضو اتحادیه اروپا شده اند، اعتبار ندارد. پیش شرط های اجازه اقامت و کار برای آن ها باید مشروط به آن گردد که اقتصاد ملی شان با بریتانیا انطباق داشته باشد. سرازیر شدن مهاجران به بریتانیا، به ویژه از طریق اروپا باید به طور اساسی محدود گردد.

مارگریتیس شیناس سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا گفت که برخی پیشنهادهایی که در این نامه گنجانیده شده اند «قابل تطبیق به نظر می رسند»، به شمول تقویت پارلمان های ملی. اما او به پیشنهاد های کامرون در قسمت محدودیت مستفید شدن شهروندان برخی از کشورهای عضو از فواید عامه گفت که «بسیار مشکل خواهد بود هرگاه آن ها به آزادی های اساسی در بازار داخلی تماس بگیرند. واضحاً این مقوله اخیر به تبعیض مستقیم بین شهروندان اتحادیه اروپا منجر می شود».

تقاضا ها در آستانه همه پرسی برای "خروج بریتانیا"

کامرون به زبانی قسماً مبهم تقاضا نموده است تا اتحادیه اروپا در بازار جهانی بیشتر به شکل رقابت آمیز کار کند. او گفته است: «ما نیاز به آن داریم که همه پیشنهادها، وعده ها و توافقات مختلف را در بازار واحد در مورد تجارت، در مورد حذف قواعد، در یک تعهد واضح بگنجانیم که در نطفه آن در همه اتحادیه اروپا رقابتی نوشته شده باشد».

در اخیر سال 2017 بریتانیا یک همه پرسی برگزار می کند که آیا این بلوک 28 کشوری را ترک بگوید یا در آن باقی بماند. خود کامرون گفته است که می خواهد در صورت فراهم ساختن خود مختاری بیشتر برای بریتانیا، در درون این اتحادیه باقی بماند.

حزب محافظه کار که کامرون به آن منسوب می باشد، میدان را به احزاب منتقد اروپا باخته است که علناً با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا دشمنی می کنند. اما حزب کارگر که در اپوزسیون قرار دارد و سایر احزاب با بیرون رفتن از اتحادیه اروپا مخالفت می کنند.

کامرون گفت: «من به شما امروز گفته می توانم که به مثابه بخشی از مذاکرات مجدد ما، از رهبران اتحادیه اروپا تقاضای یک توافق واضح، از لحاظ حقوقی الزام آور و برگشت ناپذیر را در مورد پایان دادن به مکلفیت های بریتانیا جهت کارکردن در یک اتحادیه به طور متزاید نزدیکتر می نمایم».

او علاوه نمود که در صورت نرسیدن به توافقی بریتانیا در مورد عضویتش در اتحادیه اروپا « تجدید نظر» می کند.

سخنگوی اتحادیه اروپا در حالی که لحن دیپلوماتیک داشت گفت که بروکسل تصمیم دارد تا امکان گفتگو با بریتانیا را باز بگذارد. او افزود: «کمیسیون نامه نخست وزیر (بریتانیا) را به مثابه آغاز و نه پایان مذاکرات می بیند و چنانکه رئیس ژان کلود یونکر مکرراً اظهار داشته است، ما حاضر به توافق منصفانه با بریتانیا می باشیم که در عین زمان برای سایر کشورها نیز منصفانه باشد».

DW.COM