کار ساختمان برای لیسه نسوان بی بی هاجره آغاز شد | گزارش های بازسازی | DW | 08.08.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

کار ساختمان برای لیسه نسوان بی بی هاجره آغاز شد

ساختمان های معیاری ازنیازهای اساسی مکاتب درافغانستان به شمارمی رود و این امر به خصوص درسطح ولایات کشور بیشتراحساس می شود. به همین خاطر اعمار ساختمان های جدید برای مکاتب از جانب مردم و دانش آموزان مورد استقبال می گیرد.

شمار زیادی از مکاتب در افغانستان بدون ساختمان اند

شمار زیادی از مکاتب در افغانستان بدون ساختمان اند

کار ساختمان لیسه نسوان بی بی هاجره در ولایت تخار آغاز شده است. این پروژه شانزده ملیون افغانی هزینه برمی دارد که از سوی وزارت تامین می شود. عبدالقادرافغان رییس معارف تخار ضمن اظهار این مطلب می گوید که با اعماراین ساختمان ، یک مکان مناسب آموزشی برای دانش آموزان فراهم خواهد شد، چون آنها در حال حاضر در زیر خیمه ها و یا در فضای باز درس می خوانند.

رییس معارف تخار می افزاید:"این ساختمان جدید درسه طبقه اعمار می گردد و دارای 22 اتاق می باشد که درآن 16 اتاق درسی، چهاراتاق اداری درنظرگرفته شده است. کاراین پروژه تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد."

اعمارساختمان ها برای مکاتب یکی از نیاز های جدی شاگردان تخار به شمار می رود، چون شماری از مکاتب این ولایت تا هنوز فاقد ساختمان های اساسی اند. به همین دلیل به قول عبدالطیف ابراهیمی والی تخار، اعمارساختمان برای مکاتب یک کار زیربنایی درعرصه آموزش وپرورش است. آقای ابراهیمی درمراسم تهداب گزاری ساختمان مکتب بی بی هاجره گفت: "موجودیت ساختمان برای مکاتب بسیاری ضروری است. در نبود تعمیر، آموزش در زیر خیمه بسیارسخت است، درس خواندن در زیر خیمه هم برای دانش آموزان دشوار است وهم برای آموزگاران. ما اگر امروز را با ده سال قبل مقایسه کنیم، پیشرفت های خوبی در این مدت داشته ایم."

آموزگاران ودانش آموزان لیسه دخترانه بی بی هاجره نیز اعمارساختمان برای این مکتب را یک گام عملی برای فراهم کردن سهولت در بخش آموزشی می دانند. آنها امیدوار اند که با تکمیل شدن کاراین پروژه، مشکلات آنان ازناحیه نبود اتاق های درسی رفع خواهد شد. به باور گلرخ یک تن ازآموزگاران مکتب بی بی هاجره این ساختمان جدید به بهتر شدن روند آموزشی دراین مکتب کمک خواهد کرد. او می افزاید: "محلی که فعلا مکتب بی بی هاجره درآن قراردارد، یک حویلی کرایی است که فقط صحن دارد و شاگردان در زیر خیمه درس می خوانند. این مکان گنجایش همه دانش آموزان را درخود ندارد وخیلی کوچک است."

مکتب دخترانه بی بی هاجره درشهرتالقان، مرکز ولایت تخار موقعیت دارد که دارای 3200 تن دانش آموز و 116 آموزگار است. با وصف آنکه این مکتب ازنهاد های فعال تعلیمی در ولایت تخار بشمارمی رود، اما نبود ساختمان ازمشکلات عمده آن درطی سال های اخیر بوده است.

DW.COM