1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آغاز

کارفرمایی که از دور ریختن میوه ها جلوگیری می کند

سالانه تنها در آلمان یازده میلیون تن مواد غذایی دور ریخته می شود. سیاست می خواهد در این روند تغییراتی بیاورد که این مقدار را تا سال ۲۰۳۰ به نصف کاهش دهد. یک داکتردربرلین به منظورصرفه جویی درمیوه هایی که در آستانه خراب شدن هستند شرکتی راه اندازی کرده و از آنها تخته های نازک میوه های خشک می سازد. تا کنون بیش از۳۵۰۰۰ کیلوگرام میوه به جای اینکه درآشغال دانی انداخته شوند، در پاکت ها بسته بندی شده اند.

ویدیو را ببینید 02:45