″کاربررسی تقاضاهای پناهندگی در آلمان موفقانه نبوده است″ | مهاجرت به اروپا | DW | 26.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

"کاربررسی تقاضاهای پناهندگی در آلمان موفقانه نبوده است"

باوجود تلاش ها، زمان بررسی تقاضا های پناهندگی کم تر نمی شود. براساس گزارش یک روزنامه برعکس طولانی تر نیز شده است و در این مورد تاهنوز کمبودی به کارمندان وجود دارد.

Deutschland Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg

اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی

در ارتباط با بحران مهاجرت، اداره آلمان فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی در نظر داشت تا جریان بررسی دراز مدت تقاضا های پناهندگی تسریع شود، اما روزنامه "نورینبرگر نخریشتِن" گزارش داده است که قضیه برعکس است. در این مورد، روزنامه مذکور به جواب حکومت آلمان به یک پرسش جناح پارلمانی حزب سبز ها استناد کرده است.

براساس این گزارش، در آمار ماه اگست 2015، 4.9 ماه فاصله زمانی میان تقاضا برای پناهندگی و تصمیم گیری روی آن در نظر گرفته شده بود، در حالی که براساس جدید ترین آمار ماه جنوری سال جاری، زمان بررسی در حد اوسط 5.8 ماه ذکر شده است.

این روزنامه نوشته است که در ارقام جدید، بررسی نسبتاً سریع تقاضا های متقاضیان سوریایی پناهندگی در نظر گرفته شده است. اما از آنجایی که در مورد آنها تا نیمه ماه مارچ 2016، هیچ مورد جداگانه تصمیم گیری وجود نداشته است، این بررسی در حد اوسط بعد از گذشت 2.4 ماه پایان یافته است. اما حالا چون بررسی انفرادی تقاضا های پناهندگی نیز در نظر گرفته می شود، زمان حداوسط بررسی احتمالاً بازهم تمدید خواهد شد.

این روزنامه گزارش می دهد که در مورد تقاضا های متقاضیان پناهندگی از به اصطلاح "کشور های امن"، قرار بوده است که در واقع تصمیم گیری روی آنها در مدت 48 ساعت صورت گیرد.

اما آمار در مورد متقاضیان پناهندگی از البانیا یک زمان بررسی در حد اوسط 6.8 ماهه و در مورد متقاضیان پناهندگی از کوزوو 9.2 ماهه را نشان می دهد.

Deutschland Registrierung von Flüchtlingen

راجستری مهاجرین در آلمان

تقاضا ها از متقاضیان پناهندگی الجزایر که قرار است به عنوان کشور امن درجه بندی شود، زمان بررسی در حد اوسط در ماه فبروری 15.4 ماه بوده است؛ و براساس این گزارش متقاضیان پناهندگی از اتیوپی برای بررسی تقاضا های شان باید 19.6 ماه و از پاکستان 20.8 ماه انتظار بکشند.

تاهنوز فقدان کارمندان محسوس است

به نظر می رسد که برای بررسی تقاضا های پناهندگی، تاهنوز کمبودی زیادی در کارمندان وجود دارد. چنانچه روزنامه "دی ولت" به استناد از یک سند محرمانه اداره آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی نوشته است، از آغاز کار حدود 5500 کارمند ادارات که برای بررسی تقاضا های پناهندگی در ایالات در نظر گرفته شده بود، تا ماه جاری فقط 3500 کارمند به کار آغاز کرده اند.

چنانچه این روزنامه به استناد از اداره آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی می نویسد، برای حدود 1200 از 2000 کارمند باقی مانده، جواب مثبت برای آغاز کارشان داده شده است.قرار است آن ها در هفته های آینده به خدمت آغاز کنند.

براساس گزارش روزنامه "نورینبرگر نخریشتِن"، ریاست اداره آلمان در امور مهاجرت و پناهندگی برای تسریع انجام تقاضا های پناهندگی، سه دفتر مشورتی را استخدام کرده است که هزینه آنها دوازده میلیون یورو تمام خواهد شد.

لویزه امتسبرگ سخنگوی حزب سبز ها در امور سیاست مهاجرین انتقاد کرده است که اداره فدرال در امور مهاجرت و پناهندگی با این سه دفتر مشورتی، "هیچ بهبودی در وضعیت وارد نمی کند."

DW.COM