1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آغاز

چگونه می‌توانیم عصبانیت خود را کنترول کنیم؟

عصبانیت عادتی روزمره است اما می تواند زندگی را پیچیده و دشوار کند. آیا انسان می تواند بر آن غلبه کند و آن را تحت کنترول در آورد؟ محققان می گویند، نه. کسی که عصبانی است می خواهد بعضی چیزها را تغییر دهد، مثلاَ برخی مسایل را در زندگی مشترک. از این منظر، عصبانیت مفید نیز است، چون بدون عصبانیت چیزی تغییر نمی کند. جزئیات در این گزارش ویدیویی.

ویدیو را ببینید 05:21