1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

چه آینده ای در انتظار شهرهای بزرگ است؟

همه روزه بر شمار انسان هایی که به شهرنشینی روی می آورند افزوده می شود. افزایش دود و زباله ها از پیامدهای آن است. در کنفرانس هپیتات سازمان ملل متحد در پایتخت اکوادور درباره محدودیت و چانس ها برای شهرهای بزرگ بحث می شود.