1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پولیس آلمان: مهاجران رد شده در مرزها زیر 16 ساله نبوده اند

پولیس آلمان فدرال از خود در برابر انتقادها نسبت به رد پناهجویان خوردسال و بدون همراه در مرزهای این کشور دفاع کرد.

پیش از این برخی از سیاستمداران آلمانی و اتحادیه فدرال حمایت از آوارگان خوردسالِ بدون همراه گفته بودند که پولیس فدرال آوارگان خورد سال را به اتریش پس می فرستد و از این کار انتقاد کرده بودند.

اکنون به گزارش شماره روز دو شنبه روزنامه آلمانی «دی وِلت» پولیس فدرال آلمان این اتهام ها را رد کرده و اعلام کرده است: «سن هیچ کدام از 280 آواره خورد سال و بدون همراه در مرز آلمان با اتریش از 16 سال کمتر نبوده است.»

یک سخنگوی پولیس آلمان فدرال به روزنامه «دی وِلت» گفت که در سه ماه نخست سال روان در مجموع 3652 مهاجر بدون همراه به مرزهای آلمان رسیده اند که به 309 تن از آن ها اجازه داخل شدن به خاک این کشور داده نشده است.

این سخنگو افزود که رقم 309 مربوط به همه مرزهای آلمان می شود. او در ادامه سخنانش گفت که از آوارگان خورد سال نخست درباره دلایل سفرشان به آلمان تحقیق شده است: «این اشخاص خورد سال به هیچ وجه تقاضای پناهندگی نداده اند و به این ترتیب آن ها در چارچوب کنوانسیون ژنیو، آواره محسوب نمی شوند».

این سخنگوی پولیس در ادامه گفت که بر این اساس این اتهام که پولیس فدرال آوارگان خورد سال را رد کرده «به هر صورت نادرست است».

روزنامه «پساوَر نویه پِرِسِه» به تاریخ 30 اپریل به نقل از وزارت داخله آلمان گزارش داده بود که از آغاز سال روان تا به حال ظاهراً بیش از 300 آواره خوردسال و بدون همراه در مرزهای آلمان رد شده اند. 280 تن از این تعداد می خواسته اند در مرز ایالت بایرن آلمان با اتریش وارد آلمان شوند.

DW.COM