1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پنج تن از ساکنان یک کمپ آوارگان پس از آتش سوزی به طور موقت بازداشت شدند

پس از آتش سوزی در یک کمپ آوارگان در منطقه "اُست وِست فَلِن" آلمان، پنج تن از ساکنان این کمپ به ظن آتش افروزی عمدی به طور موقت بازداشت شدند. 

 

آنگونه که سخنگوی پولیس در شهر "بیله فِلد" روز جمعه صبح اعلام کرد، این پنج تن پنجشنبه شب به ظن «آتش زدن تشک ها» بازداشت شدند. 

این آتش سوزی بعد از چاشت روز پنجشنبه در یک کمپ موقت آوارگان واقع در شمال شهر "پادِربورن" رخ داد.

قوای اطفائیه با بیش از ۱۰۰ مامور به محل سانحه آمد و توانست آتش سوزی را شام همان روز تحت کنترول در آورد. ۵۷ تن در این سانحه زخمی شدند که جراحت های یکی از آن ها شدید است.

به ۲۷ تن از زخمی ها در محل سانحه رسیدگی شد، ۳۰ تن دیگر به شفاخانه های حوالی منطقه انتقال داده شدند. در این میان ۲۵ تن از آن ها از شفاخانه مرخص شده اند.

ساختمان محل زندگی آوارگان در پی این آتش سوزی کاملا ویران شده است. پولیس هنوز در مورد میزان خسارت مالی وارد آمده اطلاعاتی ارائه نکرده است.