1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پناهندگان و رمضان در جزیره سیسلی ایتالیا

مهاجرین تازه وارد به ایتالیا، در اولین ماه رمضان به دور از کشورشان روزه می گیرند. برای بسیاری آنها این رمضان به مثابه تمرینی است که خود را با چالش های فرهنگی مطابقت می دهند. دیگو کوپولو با گزارش از کاتانیای جزیره سیسلی..

  

همچنین بخوانید