1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پناهجوی افغان در آلمان دست به خودسوزی زد

جوان ۱۹ ساله افغان در پیش روی یک سوپرمارکیت در محله گایمرسهایم شهر آیششتت آلمان با پترول خود را آتش زد. هرچند آتش به زودی خاموش ساخته شد، اما به دلیل سوختگی بیشتر به شفاخانه انتقال داده شده است.

صبح دو شنبه یک پناهجوی افغان در برابر یک سوپرمارکیت در منطقه گایمرسهایم دست به خودسوزی زد. پولیس این محل گفته است که به گونه فوری آتش در بدن این پناهجو خاموش ساخته شده اما با آنهم جراحات سوختگی عمیق برداشته است. در حال حاضر این نوجوان به یکی از شفاخانه همان منطقه انتقال داده شده است. 

پولیس بیان داشته است که هنوز دلیل اساسی اقدام این جوان به خودسوزی معلوم نشده است. از سوی دیگر، این نکته هم معلوم نیست که این جوان چرا در برابر سوپرمارکیت دست به این اقدام زده است. 

بر بنیاد یافته های پولیس، این نوجوان یک چاقو نیز با خود داشته اما از آن استفاده نشده است.

این پناهجوی افغان پترول را از یکی از تانک های تیل خریداری کرده است.
پیش از این نیز از چندین مورد از تلاش به خودکشی در میان پناهجویان گزارش شده است که دلیل عمده آن، نگرانی از اخراج و مشکلات روانی عنوان شده است. 

DW.COM