پناهجویان قربانی فریبکاران و سودجویان اند | مهاجرت به اروپا | DW | 13.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پناهجویان قربانی فریبکاران و سودجویان اند

شمار زیاد پناهجویان در آلمان فریب تقلب کاران و سودجویان را می خورند. بیشتر این پناهجویان قربانی فریب های هم زبانان خود اند.

به اساس یک تحقیق در رابطه با "پناهجویان در ویژگی شان به عنوان مصرف کننده"، ۲۰ درصد از ۳۳۷ پناهجوی عربی زبان که از آنها پرسش صورت گرفته است، حدس می زنند که تا کنون دست کم یک بار فریب خورده اند. توماس هایلمن سناتور امور عدلی روز سه شنبه (۱۳ سپتمبر ۲۰۱۶)، هنگام معرفی نتایج این تحقیق گفت: «به نظر من این مسأله که اکثریت این پناهجویان از سوی هم زبانان خود شان فریب خورده اند، بسیار تهدید آمیز است.»

از این تحقیق مشترک "مرکز آلمانی-عربی" و مؤسسۀ خیریۀ پروتستانت موسوم به "نهاد جوانان و مراقبت" چنین نتیجه گیری می شود که پناهجویان به خاطر ندانستن زبان و حقوق شان، بیشتر به عربی زبان های خود اعتماد می کنند. این تحقیق نشان داده است که برخی از مهاجران نسل های پیشتر از این وضعیت سوءاستفاده می کنند.

هایلمن با اشاره به ارقام بسیار بلند در بِل های تلفون موبایل این پناهجویان می گوید: «قرضداری های بالغ بر چندین صد یورو آغاز زندگی در آلمان را دشوار می سازد.» نگارندگان این تحقیق با پناهجویانی صحبت کرده اند که بِل تلفون موبایل شان، با وجود "فلت ریت" از ۶۰۰ یورو بلندتر رفته و یا هم بدون اینکه خود بدانند، قرارداد های دو ساله را امضاء کرده اند. هایلمن می گوید که اکثریت این قرارداد ها قانونی اند، اما عدم توضحیات در مورد مصارف آن غیر قانونی است. به قول وی بیشتر پناهجویان از جزئیات قرارداد و اینکه سال دوم قیمت تر می باشد، و یا هم از حق خود برای ترک قرارداد، بی خبر اند.

در ساحات دیگری نیز پناهجویان قربانی فریبکاران و سودجویان می شوند. به اساس تحقیق انجام شده، برخی از فریبکاران، که خود را دلال خانه و اپارتمان و یا نمایندۀ بیمه معرفی می کنند، شماری از کسانی که پناهجویان را در امور اداری نزد مقامات کمک می نمایند، و همچنان سازمان دهنگان بازی های مشکوک شبیه قمار، از این وضعیت سود می برند.

تعدادی از پناهجویان به نگارندگان این تحقیق گفته اند که چندین هزار یورو به همچو افراد داده اند تا در بدل آن یک اپارتمان بدست بیاورند. آنها نه پول خود را پس گرفته توانسته اند و نه هم به آرزوی یافتن اپارتمان رسیده اند. ظاهراً بسیاری از پناهجویان، که در وطن خود فساد اداری را تجربه کرده اند، گمان کرده اند که در بازار خانه و اپارتمان در برلین نیز پول دادن برای بدست آوردن خانه یک امر معمولی است.

قرارداد های تلفون موبایل چنان مغلق تنظیم شده اند، که اگر یک پناهجو آلمانی هم یاد بگیرد، فهم آن برایش مشکل است. بسیاری از مصرف کنندگان شرایط قرارداد را ناخوانده امضا می کنند و جرأت نمی کنند که نخست پرس و جو کنند. هایلمن می خواهد با شرکت های تلفون های موبایل در مورد وضع کردن شرایط سخت تری برای کسب کارت تلفون سخن بگوید.

قرار است در چارچوب برنامه های جلوگیری از سودجویی ها در آلمان، شماری از پناهجویان برای رهنمایی مهاجران دیگر آموزش داده شوند. سارنوالی برلین افزون بر آن طرح های را روی دست می گیرد که خارجی ها بتوانند در برابر فریبکاری ها راحت تر اقامۀ دعوا کنند.