پناهجویان در آلمان از حداقل دستمزد مستثنی می‌شوند؟ | مهاجرت به اروپا | DW | 02.01.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پناهجویان در آلمان از حداقل دستمزد مستثنی می‌شوند؟

از سال ۲۰۱۵ به اینسو حد اقل دستمزد در برابر اشتغال جزء قوانین کار آلمان را می سازد. اکنون براساس گزارشی، حکومت فدرال آلمان قصد دارد در برابر پناهجویان استثنا قایل گردد. این مورد متوجه چه کسانی خواهد بود؟ 

این استثنا بیش از همه متوجه کسانی خواهد بود که برای تصدیق مدارک خویش نیاز به دوره های آموزش حرفه یی اختصاصی داشته باشند. به گزارش « زود دویچه سایتونگ» با استناد از متن مشترک وزارتهای کار، اقتصاد و آموزش فدرال آلمان، این استنثا متوجه کسانی خواهد بود که برای تثبیت و تصدیق مدارک خویش در آلمان، در یک مرجع کاری آغاز به کار "پراکتیک" یا عملی نمایند. 
براساس این گزارش زمان کار عملی برای آموزشهای حرفه یی، معادل کار عملی حتمی محسوب گردیده و در چوکات قانون « حداقل دستمزد» محاسبه نمی شود. به گزارش زود دویچه سایتونگ، وزارت امور کار فدرال آلمان گفته است که این طرحنامه هنوز در مقطع ابتدایی قرار داشته و آن « طرح مورد گفتگوهایی داخلی» میان هر سه وزارت مذکور خوانده شده است. به گفته سخنگوی این وزارت در قانون حد اقل دستمزد تغییری وارد نگردیده و"تغییرات قانونی و تغییرات اداری" در کل به منوال گذشته باقی می ماند. حداقل دستمزد در آلمان 8.84 یورو در ساعت می باشد. حداقل دستمزد سراز آغاز سال جاری پس از تصویب این قانون در سال 2015 تا اکنون،  به 0.34 سینت افزایش یافته است.


انتقاد اتحادیه های صنفی
انجمن اتحادیه های صنفی آلمان برنامه های مذکور را مورد انتقاد قرار داده و به گفته اشتیفان کوورتسل به روزنامه « زود دویچه سایتونگ»: از همین حال شرکتها از پناهجویانی که به حقوق خویش در آلمان آگاهی لازم ندارند، به عنوان نیروی کار ارزان سوء استفاده خواهند کرد. او با اظهار نگرانی افزود است: "ما نگرانیم که زمان معمول و مقدماتی یادگیری اشتغال در یک شرکت، به مراحل یادگیری اختصاصی اشتغال تغییر داده شود و مصروفیت آنان در چوکات کار عملی حتمی چندین ماه دوام کند."


حکومت فدرال آلمان و انجمن های کارفرمایان این انتقاد را رد کرده و تأکید کرده اند که منظور از این طرح، آموزشهای اختصاصی شبیه دوره آموزش حرفه یی می باشد و در چوکات « حد اقل دستمزد» نمی گنجد. در صورتی که این دوره نیز با حد اقل دستمزد یعنی 8.84 یورو محاسبه گردد، مانع همکاری شرکتها و ارائه چنین امکانات از جانب آنان می گردد. "بنابراین راه رسیدن به آموزشهای حرفه یی برای کسانیکه در این چوکات برابر می شوند، دشوار تر خواهد شد."

DW.COM

صدا و ویدیوهای مرتبط با این موضوع