1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پناهجویان خوردسال و بدون همراه؛ طعمه آسانی برای جنایت‌کاران

کودکان و نوجوانان از افریقا و یا خاور میانه اغلب تک و تنها راه دراز به سوی اروپا را در پیش می‌گیرند. به قول کمیسار مسئول در اتحادیۀ اروپا، پناهجویان خوردسال و بدون همراه در اروپا طعمۀ آسانی برای جنایت‌کاران اند.

پناهجویان خوردسال و بدون همراه نیز به دلیل جنگ، خشونت و فقر وطن شان را ترک می‌کنند. سه پناهجوی صغیر، به سنین ۱۰، ۱۵، و ۱۷ ساله، خود را در یک لاری پنهان کرده بودند. رانندۀ لاری هنگام تیل گیری در پولند آنها را یافته بود. این لاری پیش از آن از مجارستان و سلواکیا گذشته بود.
این سه نوجوان گفته اند که از افغانستان آمده اند و می‌خواهند به سفر شان ادامه داده و به آلمان و یا بلجیم بروند. این سه تن نمونه ای از شمار زیاد دیگر اند. ویرا یورووا، کمیسار امور عدلی در کمیسیون اتحادیۀ اروپا می‌گوید که در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۰۰ هزار پناهجوی صغیر و بدون همراه وارد اروپا شدند.
تقریباً از هر چهار پناهجو در اتحادیۀ اروپا، یکی آن کودک و یا نوجوان است. برخی از این گروه پناهجویان به تنهایی سفر کرده اند. یورووا گفت که کشور‌های عضو باید تدابیری اتخاذ کنند که همچو پناهجویان جوان در اروپا سرگردان نگردند، زیرا آنها در بسیاری موارد، ضربات بیشتر روحی دیده و شرایط دشواری را می‌گذرانند.

به قول این کمیسار ۵۲ ساله چکی، مشکل کاملاً دیگری به آن علاوه می‌شود: کودکان و نوجوانان بدون همراه طعمۀ بسیار آسانی برای جنایت‌کاران اند.
به اساس تخمین پولیس اروپا (یوروپول)، دست کم ۱۰ هزار پناهجوی صغیر در اروپا غایب شده اند. بسیاری از آنها دوباره یافت می‌شوند، با آنهم گمان برده می‌شود که شمار زیادی قربانی جنایت‌کاران می‌گردند.
گفته شده است پناهجویان خوردسال طور مثال به عنوان نقل دهنده مواد مخدر و یا فروشنده این مواد کار می‌کنند، زیرا آنها می‌خواهند هرچه زودتر پول بدست بیاورند. آنها مجبور هستند پول هنگفتی را که خانواده های شان برای سفر آنها پرداخته اند، پس بفرستند. قاچاقبران، نظر به مسیر قاچاق، چندین هزار یورو از پناهجویان مطالبه می‌کنند. افزون بر آن بسیاری از پناهجویان جوان می‌خواهند و یا مجبور اند که والدین و خواهر و برادر خود را کمک مالی کنند.
پناهجویان خوردسال و بدون همراه به حمایت خاص و مناطق امن احتیاج دارند. آنها به همراهی خاص، تعلیم در مکتب و یا آموزش فنی، و همچنان امکانات تفریحی و ادغام اجتماعی نیاز دارند. از سوی دیگر این امکانات برای شهر‌ها و نواحی پر هزینه است. یورووا می‌گوید: مهم است که کشور های عضو این اتحادیه به کودکان و نوجوانان پناهجو نتنها غذا و مسکن، بلکه یک آیندۀ مطمین را نیز تضمین کنند.

به قول این کمیسار اتحادیۀ اروپا، در غیر آن یک نسل جدید از دست رفته به بار خواهد آمد.
یک نسل از دست رفتۀ کودکان پناهجو، با تعلیم و آموزش خراب، با فهم ناقص زبان، ادغام نیافته و ناآشنا با جامعه و حتی شاید جنایت‌کار. در همچو حالتی کشور های عضو اتحادیۀ اروپا مشکل فردای خود را امروز زمینه سازی خواهند کرد.

DW.COM