پناهجویان از رونق بازار کار آلمان سود نمی برند | مهاجرت به اروپا | DW | 04.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پناهجویان از رونق بازار کار آلمان سود نمی برند

حدود ۴۷۷ هزار پناهجو در سال ۲۰۱۵در آلمان تقاضای پناهندگی کرده اند که این تعداد بیشتر از هر وقت دیگر می باشد. اما آن ها برای داخل شدن به بازار کار با موانع زیادی رو به رو می باشند.

پناهجویانی که سال گذشته به آلمان آمده اند، تاهنوز از رشد بازار کار این کشور سودی نبرده اند. برعکس، تحلیل های احصائیه ئی اولیه نشان می دهند که پناهجویان به رسمیت شناخته شده از عراق و سوریه نرخ بیکاری بلند نامتناسبی را تجربه می کنند. این یک نتیجه گیری کلیدی "گزارش داده ها یا اطلاعات سال 2016، یک گزارش اجتماعی برای جمهوری فدرالی آلمان" است که روز سه شنبه در برلین انتشار یافت. احصائیه دان ها و دانشمندان علوم اجتماعی ارقام را در مورد وجوه مختلف امرار معاش یا گذران زندگی در آلمان محاسبه کرده اند. اداره احصائیه فدرال (Destatis)، اداره فدرال برای آموزش سیاسی(bpb)، مرکز علوم اجتماعی برلین (WZB) و هیئت مشورتی کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی در موسسه آلمانی برای تحقیقات اقتصادی یا (DIW Berlin ) این گزارش را انتشار داده اند.

ادغام در بازار کار با چالش مواجه است

مرایکه بوینیگ، مدیر تحقیقات مرکزعلوم اجتماعی برلین می گوید که :« نتایج نشان می دهد که در سال های آینده با توجه به ادغام در بازار کار برای پناهجویان چالش های عظیمی وجود خواهد داشت.» اگرچه پناهجویان قبول شده به مثابه یک گروه واحد در این احصائیه های رسمی اعلام نگردیده اند، پژوهشگران توانسته اند ارقام مربوط به بیکاری و استفاده از مزایای حمایت اجتماعی ( سوسیال) را در پیوند با کشورهای مبدا پناهجویان قرار دهند.

شمار افراد شاغل به کار و بیکار در میان پناهجویان عراقی برابر است. اکثریت پناهجویان قبول شده از سوریه بیکار اند. در مقایسه با اواسط سال 2011، اوضاع برای گروه های عمده پناهجویان به طور چشمگیری خراب گردیده است. طبق اظهار دانشمندان احصائیه، این یافته ها به طور برجسته ئی در تقابل با گرایش عموما مثبت بازار کار در آلمان قرار دارد.

پیدا کردن کار در آلمان برای آوارگان بسیار دشوار است.

پیدا کردن کار در آلمان برای آوارگان بسیار دشوار است.

آموزش اندک، درآمد اندک

در گزارش داده ها یا اطلاعات ۲۰۱۶، اوضاع قریب ۴،۱۶ میلیون انسان با پس زمینه های مهاجرت در بازار کار آلمان ارزیابی شده است. طبق این گزارش، تازه آمدگان از ترکیه و کشورهائی که عضو اتحادیه اروپا نیستند در معرض خطر فقر قرار دارند. زیرا، چون سطح آموزش آن ها پائین تراست، درآمد پائین تری دارند. با این هم، کسانی که در این گروه مردمی قرار دارند، به طور خاصی از شرایط زندگی شان راضی می باشند. مرایکه بیونیگ پژوهشگر می گوید:« مهاجران زندگانی شان را در آلمان با زندگانی شان در کشورهای زادگاه شان مقایسه می کنند و غالباً وضعیت شان را مثبت می بینند.»

گروه مهاجران از کشورهای غیر از اتحادیه اروپا و یا نسل های بعدی آن ها ۷،۳ میلیون نفر را تشکیل می دهند. ۹،۵ میلیون دیگر متعلق به گروهی می باشد که به نام "کارگران مهمان" یاد می شوند و خانواده های آن ها در سال ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ به آلمان مهاجرت کرده اند. ۲،۴ میلیون افراد آلمانی تباری وجود دارند که دوباره از اروپای مرکزی و شرقی در آلمان مسکن گزیده اند.

طبق این گزارش داده ها یا اطلاعات، یک پنجم باشندگان آلمان منشأی مهاجرت دارند. در بین جوانان تاثیر مهاجرت بسیار آشکار است. حتا پیش از سرازیر شدن توده وار پناهجویان در سال ۲۰۱۵، از هرسه کودک در آلمان یکی ریشه در خانواده مهاجر و یا دست کم ریشه در یک کشور خارجی دارد.

DW.COM