1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پسر ملا عمر به مقام مهمی در شورای طالبان مقرر شد

طالبان پسر ملا محمد عمر موسس این گروه را روز دوشنبه به حیث رئیس کمیسیون نظامی و کاکایش را به حیث رئیس یک هیئت تصمیم گیرنده قدرتمند مقرر نمودند.

قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفت که ملا محمد یعقوب بزرگترین پسر ملا محمد عمر و ملا عبدالمنان برادرش هردو به شورای رهبری فراخوانده شدند.

تقرر این دو خویشاوند نزدیک به نظر می رسد موضع ملا اختر منصور رهبر کنونی طالبان را تحکیم خواهد بخشید که از جانب برخی جناح های درونی طالبان پس از احراز قدرت در سال گذشته هنوز با مخالفت هایی مواجه می باشد.

یعقوب که نام خانوادگی اش هنوز از حیثیت زیادی در بین پیکار جویان طالب برخوردار است، به حیث رئیس کمیسیون نظامی برای 15 ولایت افغانستان تعیین شده است.

احمدی گفت که :« آن ها این مسوولیت های جدید شان را قبول نموده و سر از دوشنبه کار شان را شروع کرده اند.»

ارتقای این دونفر به شورای رهبری نزدیک به هفت ماه پس از آن صورت می گیرد که به دنبال انتشار خبر مرگ ملا عمر از مخالفت شان علیه ادعای رهبری منصور منصرف شدند. خبر مرگ ملا عمر در سال گذشته تایید شد و برای دوسال پنهان نگه داشته شده بود.

یک عضو شورای طالبان که خواست نامش ذکر نشود گفت:« منصور مدت ها پیش مقامات ارشد را برای ملا عبدالمنان و ملا یعقوب پیشنهاد کرده بود، اگرچه تقرر رسمی شان روز دوشنبه بعد از تایید از جانب شورا صورت گرفت.»

مقامات طالبان در سال گذشته گفتند که اعضای خانواده ملا عمر در بدو امر مدعی رهبری ملا یعقوب بودند، اما پس از آنکه منصور با فهرست تقاضاهای شان توافق نمود، آنها نسبت به وی حلف بیعت کردند.

تقرر ناگهانی منصور به حیث رهبر پس از آنکه برخی از پیکارجویان معتقد بودند که وی تحریک طالبان را درمورد مرگ ملا عمر فریب داده است، خشم عظیمی را در بین برخی طالبان به وجود آورده بود که گفته می شد او همچنان زیر کنترول پاکستان قرار دارد.

گزارش های گسترده ای در سال گذشته حاکی از آن بود که منصور در حین تبادله تیراندازی با رقبایش به شدت زخمی گردیده است، اما طالبان چنین شایعاتی را با انتشار ویدیویی رد کردند که در آن نشان داده می شد به منصور آسیبی نرسیده است.

DW.COM

مطالب مرتبط