پروژه تاپی سرمایه گذاری 200 میلیون دالری به دست آورد | افغانستان | DW | 08.04.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

پروژه تاپی سرمایه گذاری 200 میلیون دالری به دست آورد

تحرک تازه ای در پروژه پایپ لاین منطقه ای "تاپی" ایجاد شده است. این پروژه بلندپروازانه که گاز طبیعی را که از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند می رساند، 200 میلیون دالر سرمایه گذاری جدید به دست آورده است.

در موافقتنامه ای که روز پنجشنبه در پایتخت ترکمنستان امضا شد، این سرمایه گذاری از جانب شرکت دولتی گاز ترکمنستان، سیستم های گاز بین الدولتی پاکستان، شرکت افغان گاز و شرکت "گایل" هندی تهیه شده است.

ترکمنستان قبلاً به احداث این پایپ لاین تا به مرز افغانستان شروع کرده است. یخشی گیلدی کاکایف معاون نخست وزیر ترکمنستان گفت که «امضای این سند راه را برای کار بیشتر کنسروسیوم باز می کند.»

او گفت که این پول صرف کار انجنیری مفصل در مورد تعیین مسیر پایپ لاین و تحقیقات محیط زیستی می شود.

Turkmenistan TAPI Gaspipeline Projekt

رؤسای دولت ها و حکومت های چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در مراسم شروع رسمی کار پروژه تاپی

پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به شبه قاره هند موسوم به "تاپی"، پروژه مشترکی است که چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در آن سهم دارند. اجرای این پروژه که بحث روی آن در سال 2002 آغاز شد، به دلیل ناامنی در افغانستان و پاکستان تا همین اواخر به تعویق افتاده بود.

برای تطبیق این پروژه کنسرسیومی تحت نام "تاپی پایپ لاین لمتید" تشکیل شده است که چهار کشور در آن سهیم هستند.

ظرفیت خط انتقال گاز "تاپی" بیش از 30 میلیارد متر مکعب برآورد شده است. افغانستان قرار است در ده سال اول 0.5 میلیارد متر مکعب گاز، در ده سال دوم یک میلیارد متر مکعب و در ده سال سوم، 1.5 میلیارد متر مکعب گاز از این پروژه خریداری کند. این کشور 25 درصد در این پروژه سهم دارد.

DW.COM