پاپ لبنان را الگویی برای تفاهم ادیان خواند | آلمان و جهان | DW | 16.09.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پاپ لبنان را الگویی برای تفاهم ادیان خواند

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان با مراسم نیایش روز یکشنبه، به دیدار خود از لبنان پایان می دهد. در لبنان حدود چهار میلیون نفر زندگی می کنند که یک سوم آنها مسیحی هستند.

پاپ بندیکت شانزدهم در بیروت پایتخت لبنان، پایان دیدارش از این کشور را با صدها هزار باورمند مسیحی در فضای آزاد تجلیل کرد. او در بیروت طی مراسم نیایش جمعی، نامه ای را نیز پیشکش کرد که اسقف هایی از خاورمیانه و کشورهای مختلف افریقای شمالی آن را امضا کرده اند. این بالا ترین مرجع دینی کاتولیک های جهان در نامه نمایندگان کلیسا را به صلح، عدالت، و گفتگو در منطقه فرا خوانده است.

باهم در راستای یک آینده انسانی

پاپ بندیکت شانزدهم دیروز، بر ایجاد فرهنگ صلح در خاورمیانه تاکید کرد. او در رابطه با جنگ و منازعه در منطقه، مردم را به برادری و صلح در جامعه فراخواند. او در این روز که در برابر حدود 30 هزار مسیحی و مسلمان سخن می گفت، بر اتحاد میان مسلمانان و مسیحیان تاکید کرد تا مشترکا به قهر و جنگ پایان دهند.

رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی خود حضور مسیحیان و مسلمانان بر اتحاد بین پیروان ادیان تاکید کرد.

رهبر کاتولیک های جهان در سخنرانی خود حضور مسیحیان و مسلمانان بر اتحاد بین پیروان ادیان تاکید کرد.

پاپ یک روز بعد از اعتراضات ضد غربی در بسیاری از کشورهای اسلامی به خاطر یک فلم اسلام ستیز، خواهان یک "مدل جدید در راستای برادری" و روگردانی از هر نوع خشونت شد. پاپ بندیکت شانزدهم با ابراز خوشبینی گفت که مسیحیان و مسلمانان می توانند مشترکا یک آینده آزاد و انسانی را ایجاد کنند.

پاپ حین راه اندازی موجی از اعتراضات علیه ویدیوی اسلام ستیزانه، خواهان تربیه و آموزش در راستای صلح شد و از لبنان در این رابطه به عنوان الگو یاد کرد. او گفت مسیحیان و مسلمانان از قرن ها به این سو در یک سرزمین زیست می کنند و کم اتفاق نیافتده است که خانواده های مشترک از هر دو دین ایجاد شده باشند. به این خاطر لبنان واقعا نمونه یی برای همکاری و همیاری میان ادیان است.

باید به انتقام نه گفت

پاپ این سوال را مطرح کرد که چرا این وحدت و همکاری در تمام حوزه های جامعه و در سراسر جهان ممکن نباشد. او طی یک سخنرانی در حضور میشل سلیمان، رییس جمهور لبنان تاکید کرد که مساله بر سر این است که باید به انتقام نه گفت، به اشتباه خود اعتراف کرد و بعد عفو نمود.

رییس جمهور میشل سلیمان، یگانه رییس دولت مسیحی در خاورمیانه است. او متعلق به کلیسای مارونی مسیحی می باشد. این مذهب در جمله قدیمی ترین و بزرگترین جماعت دینی در لبنان است و با کلیسای کاتولیک رابطه دارد.

دویچه وله / مبلغ

ویراستار: عاصف حسینی

DW.COM