1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

پاپ فرانسیسکوس از آلمان به دلیل پذیرش پناهجویان تقدیر کرد

پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی اش به مناسبت سال جدید میلادی در حضور دیپلومات ها در واتیکان، از تلاش های آلمان به صورت مشترک با ایتالیا، یونان و سویدن در پذیرش پناهجویان ابراز قدردانی کرد.

پاپ فرانسیسکوس که در برابر شماری از دیپلومات ها در واتیکان سخنرانی می کرد، گفت که بحران مهاجرت «مساله ای است که در حالی که یک تعداد کشورها بار انسانی آن را با هزینه قابل توجه و مشکلات فراوان به دوش می کشند، یک تعداد کشورهای دیگر نباید به آن بی اعتنا باشند.»

فرانسیسکوس همچنان با پس زدن مهاجران در مرزها و منزوی ساختن آنها مخالفت کرد. او گفت که به هیچ وجه نباید از یک "بحران دراماتیک" محاسبه سطحی صورت بگیرد. او بیان داشت که "مهاجرین افرادی با نام، تاریخ و فامیل می باشند". رهبر کاتولیک های جهان افزود که تا زمانی که هویت صرفاَ یک انسان مورد تخطی قرار بگیرد و انسان به عدد و منابع اقتصادی تقلیل یابد، صلح و آرامش حکمفرما نمی شود.

پاپ فرانسیسکوس از جامعه بین المللی خواست که «ژست های مشخص همبستگی انسانی» از خود نشان بدهد. به گفته او، اقدام‌های مبتنی بر همبستگی انسانی «فکتورهای اساسی صلح و انکشافی است که کل کشورها و میلیون ها انسان انتظار آن را می کشند.» به بیان او، یک جامعه تنها زمانی که از رنج و درد دیگران روی نگرداند، می تواند باز و پذیرا به روی جهان و در عین زمان در داخل امن و آرام باشد.

پاپ فرانسیسکوس در بخشی از صحبت های خود تاکید کرد که هر کس حق دارد "به کشور دیگری مهاجرت کرده و در محلی سکونت گزیند". در عین زمان، یک جامعه بدون این که امنیت، هویت فرهنگی و توازن سیاست اجتماعی خود را به مخاطره اندازد، باید برای ادغام اجتماعی مهاجران تلاش کند.

رهبر کاتولیک های جهان یادآور شد که مهاجران «فراموش نکنند که مکلف هستند به قوانین، فرهنگ و سنت های کشورهای که آنها را پذیرفته اند، احترام بگذارند.»

پیش از این، پاپ فرانسیسکوس کلیساهای مسیحیان در آلمان را به دلیل همکاری با پناهجویان در ماه نوامبر سال پار مورد ستایش قرار داده بود.

aj/af (KNA)

DW.COM