1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

پاپ از یکی دانستن اسلام و خشونت هشدار داد

پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک‌های جهان در قبال تازه ترین حملات تروریستی اسلامگرایان با حزم و احتیاط واکنش نشان داد. رهبر کلیسای کاتولیک دین اسلام را همچون دین خشونتگرا نمی بیند.

حمله تروریستی بر یک کلیسای کاتولیک در شمال فرانسه، انزجار و بهت زیادی را برانگیخت. پاپ فرانسیسکوس حتا با توجه به سایر حملات تروریستی اخیر توسط مسلمانان افراطی، در قبال رد بنیادی اسلام هشدار می دهد. رهبر کلیسای کاتولیک به هنگام پروازش از کراکوف به روم که به مناسبت روز جهانی جوانان به آنجا آمده بود گفت: «این درست و برحق نیست که اسلام یک دین خشونتبار معرفی شود.» به گفته او، همه مسلمانان خشونتگرا نیستند و تقریباً در همه ادیان یک گروه کوچک افراطی ها وجود دارند.

به این ترتیب پاپ به یک نیروی بالقوه خشونتبار در مجامع مسیحیت اشارت کرد. پاپ گفت: «وقتی که من در مورد خشونتگرایی اسلامی سخن می گویم، باید در مورد خشونتگرائی مسیحی نیز حرف بزنم.»

پاپ فرانسیسکوس گفت، وقتی که روزنامه می خواند «هر روز در ایتالیا خشونت است.» رهبر کاتولیک‌های جهان گفت: «یکی دوست دخترش را می کشد، دیگری خشویش را و همه آن ها مسیحیان تعمید یافته هستند.» پاپ نتیجه گیری نمود که «من برابر قرار دادن اسلام و خشونت را درست نمی دانم.»

جوانانی که چشم اندازی برای آینده ندارند

پاپ فرانسیسکوس با این اظهاراتش به سوالی پاسخ گفت که چرا در جریان روز جهانی جوانان پیوسته از "تروریسم" به طور عام سخن گفته است و هیچگاه از «تروریسم اسلامی» حرفی به میان نیاورده است. رهبر کلیسای کاتولیک همچنان در مورد عوامل تروریسم اظهار نظر کرد. به گفته او، دین عامل محرکه در عقب این خشونتگرایی نیست. او گفت که آدم های جوان هنگامی به تروریسم روی می آورند که «دیگر گزینه ای نداشته باشند.» پاپ تصریح کرد که «ما بسیاری جوانان اروپایی مان را بدون کدام آرمان و کار رها کرده ایم. بنابراین آنها به مواد مخدر و الکول روی می آورند و به گروه های بنیادگرا می پیوندند.»

DW.COM