1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وعده های نو در مبارزه علیه گرسنگی

کشورهای جهان در روم گردهم می آیند تا روی گرسنگی، سوء تغذی و چاقی مشورت کنند. 40 درصد جمعیت جهان به طور نادرست تغذیه می شوند. چنین وضعی باید تغییر کند. اینکه چه وقت و چگونه چنین کاری انجام یابد، مورد مناقشه می باشد.

سازمان خوراکه و زراعت جهان از نخستین و تاکنون یگانه کنفرانس بین المللی در مورد وضع غذایی جهان در سال 1992 به اینسو، تنها پیشرفت های حاشیه یی می بیند. در آن وقت مانند امروز 800 میلیون انسان گرسنه به بستر می رفتند و به طور مداوم مقدار انرژی یا کالوری کمتر دریافت می کردند. این در حالی است که جمعیت جهان از سال 1992 به این سو از 5.5 میلیارد به هفت میلیارد انسان افزایش یافته است. طبق اظهار سازمان غذایی و زراعت جهان، درصدی انسان های گرسنه به تناسب مجموع جمعیت پایین آمده است. اما بر شمار گرسنگان 1.2 میلیون انسان دیگر افزوده شده است که از کمبود غذایی رنج می برند. البته آن ها برای سیر شدن مواد انرژی دار یا پرکالوری کافی می گیرند، اما برنامه غذایی شان به شکلی است که در آن ویتامین ها و یا منرال های مهم وجود ندارد و این موجب بیماری هایی مانند کوری و کم خونی می گردد.

Infografik Welthunger-Index 2014 Übersichtskarte

شاخص گرسنگی در جهان نظر به شدت آن در سال 2014 سرخ قرمز- نهایت شدید/ سرخ کمرنگ- بسیار جدی/ نارنجی-جدی/ پسته یی- معتدل/ سبز- اندک/ خاکستری تیره- معلوماتی در دست نیست/ خاکستری روشن- کشورهای صنعتی

«پیشرفت های نامتوازن در جهان»

کارشناسان سازمان خوراکه و زراعت جهان در گزارشی عنوانی این کنفرانس عالی که از چهارشنبه تا جمعه ادامه می یابد، می نویسند که قبل از همه زنان و اطفال پایین تر از پنج سال از سوء تغذی رنج می برند. خانم انه لارتی، مدیر تغذیه در سازمان خوراکه و زراعت جهان است. از نگاه او در 22 سال اخیر از نخستین کنفرانس جهانی تغذی به این سو، پیشرفت های قابل پیمایشی به خصوص در چین به وجود آمده است. با اینهم شمار اطفال مصاب به کمبود غذایی و سوء تغذی در جنوب صحرای افریقا و همچنان کشورهایی مانند هندوستان، پاکستان و اندونیزیا بسیار بلند است. انه لارتی پیش از شروع این کنفرانس در روم گفت: «پیشرفت هایی که به دست آمده اند در سطح جهانی بسیار نامتوازن اند. ما هنوز مناطقی داریم که با کمبود مواد غذایی و سوء تغذی نهایت زیاد مواجه اند. اکنون ما باید مطمئن گردیم که این پیشرفت ها واقعاً در جبهه وسیع تری گسترده می شوند». مواد غذایی در جهان به قدر کافی وجود دارند که از نگاه نظری همه جمعیت جهان را تغذی کنند. در این مورد کارشناسان نظر واحدی دارند. برداشت این است که مواد مورد ضرورت وجود دارند، اما در قسمت توزیع آن ها هنوز هم مشکلات لاینحلی وجود دارد.

دسترسی به آب و خدمات صحی تعیین کننده اند

Bildergalerie Das Recht auf sauberes Wasser Indien

یک کارگر آواره در شهر بمبی هندوستان درحال غسل کردن

"ای سی اف" یا سازمان غیرحکومتی "اقدام علیه گرسنگی" پیش از این کنفرانس روی این نکته تاکید نموده است که در کنار مواد غذایی، تسهیلات صحی کارساز، دسترسی به آب پاک و ایجاد تشناب نقش تعیین کننده ای در بهبود وضع تغذی دارد. به طور مثال مشکل سوء تغذی در هند به این دلیل شدت می یابد که 70 درصد اهالی روستاها در فضای آزاد رفع ضرورت می کنند. به این ترتیب شمار افراد مصاب به بیماری های عفونی و امراض معده و روده بسیار بلند می باشد. از نگاه موسسه "اقدام علیه گرسنگی" باید بسیاری کشورهای رو به توسعه دیگر با عین مشکلات مبارزه کنند.

کشورها می خواهند اعلامیه ای تصویب کنند

انه لارتی از سازمان خوراکه و زراعت جهان می گوید: «در مورد این که چه باید کرد، معلومات وجود دارد. از این رو نباید ما فرصت را از دست دهیم. ما باید هر آنچه را در توان داریم به کار گیریم، تا جنبشی را به وجود آوریم. چنین است هدف کنفرانس بین المللی تغذی». در این کنفرانس جهانی در روم حدود 150 کشور و سازمان بین المللی شرکت می کنند. در "اعلامیه روم" آن ها خود را جداً به این مکلف می گردانند که گرسنگی و سوء تغذی را در سطح جهانی محو کنند. اما این اعلامیه و برنامه عمل متعلق به آن از لحاظ حقوق بین الدول الزام آور نیست.

در این کنفرانس در روم، از آلمان کریستیان شمیت وزیر زراعت فدرال نمایندگی می کند. او ضمن مصاحبه ای با روز نامه "دی ویلت" گفته است: «جامعه بین المللی باید خود را متعهدانه مکلف گرداند تا از ایجاد ساختار های زراعتی، قبل از همه در کشورهای فقیر در جهت فراهم ساختن تغذی پایدار و متوازن حمایت کند». طبعاً کشورهای نیازمند و ملل متحد به حمایت مالی برای مبارزه با سوء تغذی ضرورت دارند. شمیت گفته است که آلمان می خواهد کمک چند صد میلیونی را در دسترس قرار دهد.

به اقدامات عملی ضرورت است

سازمان غیر دولتی "اقدام علیه گرسنگی" خاطر نشان می کند که البته پول به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد. می بایست در بسیاری حکومت ها نخست این اراده و کارآیی به وجود آید که واقعاً در کشورهای خود شان علیه سوء تغذی دست به عمل زنند. همچنان پیامدهای تغییر اقلیم نیز در محاسبات داخل گردند. محصولات زراعتی و به این طریق مواد غذایی امکان دارد در سال های آینده تحت تاثیر عوامل خارجی اقلیمی قرار گیرند. ولفگنگ یامن، دبیر کل "موسسه کمک به گرسنگان جهان" که یک سازمان غیرحکومتی است، قبل از آغاز این همایش تقاضا کرد که «این کنفرانس نباید با لیستی از اعلام مواضع غیرالزام آور پایان یابد، بلکه باید یک برنامه عملی واضح را تصویب کند». همچنان قواعد روشنی برای بازخواست و جوابدهی ضرورت می باشد.

Infografik Welthunger-Index 2014 Veränderung zu 1990

شاخص گرسنگی جهان در سال 2014 و تغییرات آن در مقایسه با سال 1990

اطفال کلید مسأله اند

سازمان خوراکه وزراعت جهان که جزء ملل متحد می باشد و سازمان صحی جهان که مسئول بخش صحت در ملل متحد است، می خواهند در این کنفرانس سه روزه به طور خاص توجه را به سوی اطفال جلب کنند. در 1000 روز پس از باروری، همچنان در هنگام حاملگی و در دو سال اول زندگی، سرنوشت طفل رقم می خورد. در صورتی که در جریان این مدت آن ها به قدر کافی تغذی نشوند، در تمام عمر پیامدهای آن را حمل می کنند. اطفالی که مصاب به کمبود غذایی اند، غالباً والدین مصاب به سوء تغذی خواهند گردید که بازهم اطفال دچار سوء تغذی خواهند داشت. سازمان خوراکه و زراعت جهان تخمین می کند که بیش از 40 درصد همه موارد مرگ و میر اطفال زیر پنج سال، ناشی از سوء تغذیه و یا کمبود مواد غذایی می باشد. بنابراین خانم انه لارتی مدیر تغذی سازمان خوراکه و زراعت جهان می گوید: «ما پیوسته با اختلال های نشو و نما مبارزه می کنیم. ما پیوسته با کمبود تغذی کودکان مبارزه می کنیم که شاید هنوز هم عامل مرگ اطفال است. بنابراین ما نمی توانیم از پیشرفت ها تمجید کنیم».

پاپ از کنفرانس دیدار می کند

پاپ فرانسیسکو جهت صحبت با نمایندگان حکومت ها روی جنبه وجدانی مسأله در این کنفرانس سخنرانی می کند. رهبر کلیسای کاتولیک جهان روز پنجشنبه با نمایندگان صحبت می کند. سازمان غیرحکومتی " اقدام علیه گرسنگی" گفته است که سال های 2016 تا 2025 را به مثابه " دهه تغذی خوب" اعلام می کند. ملل متحد می خواهد در سال آینده امحای گرسنگی را در لیست اهداف سیاست انکشاف هزاره 21 میلادی داخل کند. در سال 2015 باید اهدافی جلو برده شوند که در سال 2000 تعیین شده اند.

چاقی نیز موضوع این کنفرانس است

Symbolbild Übergewicht in Mexiko

اکنون اضافه وزنی در بسیاری کشورها دیده می شود

طبیعی است که مبارزه علیه کمبود غذایی و سوء تغذی به دلیل آنکه در سطح جهانی دو میلیارد انسان به آن مبتلا می باشند، عمدتاً نقطه تمرکز دومین کنفرانس جهانی تغذی می باشد. علاوه بر این سازمان خوراکه و زراعت جهان به این هم می پردازد که فرط تغذی نیز که به تولید زیاد انرژی می انجامد، یک مشکل جهانی گردیده است. 1.3 میلیارد انسان اضافه وزن اند. 500 ملیون آن ها بیش از حد چاق اند. این تنها کشورهای مرفه نیستند که انسان های چاق دارند. برخی کشورها مانند مکسیکو همزمان از کمبود غذایی و چاقی رنج می برند. از نظر سازمان خوراکه وزراعت جهان می بایست همزمان در دو جبهه مبارزه کرد.

DW.COM