1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وصلت حسرت - نظیمی

وصلت حسرت - نظیمی

وصلت حسرت - نظیمی یک خبرنگار و گرداننده برنامه، آلمانی -افغانی الاصل، متولد سال 1988 است. او در کودکی با خانواده اش از افغانستان به آلمان پناه آورد و در همینجا بزرگ شد. امروز او هردو کشور را وطنش می داند.

وصلت حسرت - نظیمی

وصلت حسرت - نظیمی یک خبرنگار و گرداننده برنامه، آلمانی -افغانی الاصل، متولد سال 1988است. او در کودکی با خانواده اش از افغانستان به آلمان پناه آورد و در همینجا بزرگ شد. امروز او هردو کشور را وطنش می داند.

وصلت با کار خبرنگاری اش در هردو کشور و تجربه ای که از ادغام خودش در جامعه آلمان دارد، پلی بین دو فرهنگ به وجود آورده و به موضوع مردم افغانستان در سطح جهانی پرداخته است. او به خاطر تلاش هایش در جهت بهبود شرایط دشوار سیاسی و یک تفاهم بهتر بین ملت ها، به مثابه نخستین خبرنگار زن در افغانستان، حائز "جایزه قدر دانی رومی" شده است. وصلت به مثابه بخشی از تیم رسانه های اجتماعی دویچه وله به طور منظم در مورد آخرین رخدادها و انکشافات در اخبار بین المللی از طریق رسانه اجتماعی گزارش داده است. او در دویچه وله برای بخش های دری/پشتو، آلمانی و انگلیسی کار می کند.