وزیر کمک های توسعه یی آلمان به افغانستان رسید | افغانستان | DW | 18.11.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

وزیر کمک های توسعه یی آلمان به افغانستان رسید

گیرد مولر وزیر کمک های توسعه یی آلمان وارد کابل شد. او اولین عضو حکومت آلمان است که با رئیس جمهور جدید افغانستان ملاقات می کند. افغانستان نسبت به همه کشورهای دیگر جهان بیشترین کمک های توسعه یی را از آلمان دریافت می کند.

این یک دیدار همیشگی نیست. مناقشات چندین ماهه در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این کشور را به یک بحران شدید سیاسی کشاند. زمانی که دو سوم 36 هزار سرباز ناتو تا چند هفتۀ دیگر افغانستان را ترک کنند، وضعیت بهتر نخواهد شد. وزیر امور توسعه یی آلمان وعده می دهد که کشور اش افغانستان را تنها نمی گذارد. او می گوید:«اما کمک های ما برای افغانستان برای سال های آینده طبعاً توأم با شرایط است. این موضوع را من با رئیس جمهور و نماینده های حکومت افغانستان بحث خواهم کرد».

رهبری حکومت در کابل با چالش های عظیم اقتصادی و اجتماعی روبرو است. با وجود برخی از پیشرفت ها، به ویژه در عرصه های خدمات صحی و آموزشی، شرایط زندگی برای اکثریت جمعیت 30 میلیونی افغانستان بسیار خراب است. به اساس معلومات سازمان صحی جهان سن اعظمی در این کشور طور معمول به 60 سال می رسد. گیرد مولر تصریح کرد که آلمان برای ایجاد و بازسازی ساختار های ملکی افغانستان سالانه 430 میلیون یورو کمک می کند. او می گوید:«حکومت افغانستان نیز باید شرایط را بپذیرد، مثل مبارزه در برابر فساد، رعایت حقوق بشر، تساوی حقوق، سهم زنان در امور اجتماعی. طبیعی است که در مورد همۀ اینها باید با حکومت جدید افغانستان صحبت کنم».

گیرد مولر همچنان می خواهد به مقامات افغان واضح بگوید که کمک های کشور اش به تدریج کاهش خواهند یافت، و افغانستان بالاخره باید به تنهایی روی پا بایستد. مولر می افزاید:«این موضوع مورد بحث است. حکومت افغانستان باید سهم خود را ایفا کند. ما طبعاً می خواهیم برای یافتن مسیر کمک کنیم، به ویژه در عرصۀ سرمایه گذاری های اقتصادی. افغانستان یک کشور بزرگ و غنی از معادن است. این منابع طبیعی را می توان استخراج کرد. اما به این منظور به اساسات قانونی و شرایط نیاز است. پس افغانستان پیشرفت در این راستا را باید یک اندازه خود بدوش گیرد. ما نمی توانیم به صورت همیشگی به این شیوه ادامه بدهیم».

قرار است گیرد مولر در حاشیۀ صحبت های سیاسی، از یک پروژۀ آموزش های مسلکی نیز دیدن کند. حمایت از اشتغال مردان و زنان یکی از بخش های عمدۀ سیاست کمک های توسعه یی آلمان در افغانستان است. وزیر امور توسعه یی آلمان در این سفر اش علاوه بر آن با نمایندگان سازمان های خیریه نیز ملاقات خواهد کرد.

DW.COM

مطالب مرتبط