وزیر کار آلمان: ادغام مهاجرین در بازار کار در آغاز راه قرار دارد | مهاجرت به اروپا | DW | 15.03.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

وزیر کار آلمان: ادغام مهاجرین در بازار کار در آغاز راه قرار دارد

از نظر اندرئا ناهلس وزیر کار آلمان فدرال، ادغام صدها هزار مهاجر در بازار کار این کشور درمرحله آغازین قرار دارد. درهمین حال "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" در پژوهش جدید خود از تلاش های آلمان دراین زمینه قدردانی کرده است.

اندرئا ناهلس وزیر کار آلمان فدرال روز سه شنبه در برلین گفت که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار مهاجر با موقعیت روشن اجازه اقامت، کمک های اجتماعی دریافت می کنند. یعنی آنها بدون شغل هستند و هر ماه به شمار آنهایی که کمک های اجتماعی می گیرند، افزوده می شود.

ناهلس گفت که این مهاجرین در اول زبان و کورس های ادغام را سپری می کنند، و بعد از آن زمان واقعی برای ادغام در بازار کار آغاز می شود. او افزود: "به این دلیل ما حالا در آغاز راه قرار داریم."

وزیر کار آلمان فدرال همزمان نتیجه تحقیقات نهاد بین المللی "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" را در باره ادغام مهاجرین در بازار کار معرفی کرد.

این سازمان در مجموع برای آلمان در این ارتباط امتیازات خوبی می دهد، اما در عین حال در راستای تقسیمات دقیق مهاجرین براساس اهمیت و سودمندی بازار کار گوشزد می کند. "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" می گوید که این تقسیمات باید قوی تر با درنظر داشت میزان و سهمیه بیکاران در مناطق مربوطه آن هماهنگ شود.

OECD-Tagung in Berlin - Kramer, Nahles und Ramos (DW/H. Kiesel)

اندرئا ناهلس وزیر کار آلمان فدرال (وسط)

براساس تحقیقات "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی"، حدود نه درصد از بیکارانی که در ماه فبروری در آلمان راجستر شده اند، مهاجرین قبول شده یا متقاضیان پناهندگی هستند. میزان آنها بازهم افزایش خواهد یافت، زمانی که جریان بررسی طولانی مدت قبولی برای صد ها هزار مهاجر دیگر پایان یابد.

نویسندگان این تحقیقات با درنظر داشت تجارب از کشور های دیگر اروپایی نتیجه گیری می کنند که این راه طولانی و دشوار خواهد بود تا مهاجرین را در جامعه و اقتصاد ادغام کرد.

انگو کرامر، رئیس کارفرمایان گفت: "ادغام مهاجرین در بازار کار برای ما مانند مسابقات دوش در ماراتن امر دشوار است، و اما اگر موفق شویم، در این صورت چانس بسیار خوبی برای این انسان ها و برای کشور ما خواهد بود." او تاکید کرد که سیاست انزوا در برابر مهاجرین در این مورد نمی تواند راه حل باشد.

کرامر خواهان اجباری کردن مکتب برای کودکان مهاجر و نیز ایجاد سهولت در راه یافتن به مکتب برای افراد بالاتر از ۱۸ سالگی شد.

dpa/hm