1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

وزیر داخله آلمان می خواهد پناهجویان را به یونان برگشت دهد

دیمیزیر، وزیر داخله آلمان می خواهد به معاهده "دوبلین" برگردد. بر این اساس معاهده، مهاجرینی که نخست در یونان به عنوان کشور عضو اتحادیه اروپا وارد شده اند، باید به همان کشور برگشت داده شوند.

توماس دیمیزیر، وزیر داخله آلمان در ارتباط با بحران مهاجرت گفت که نباید آلمان در این مورد به صورت جداگانه عمل کند. او به روزنامه "ولت ام زونتاگ" گفت: «ما در اروپا دست به اقدامات زیادی زده ایم تا وضعیت در یونان بهتر شود». او در ادامه توضیح داد که پیامد این اقدامات باید این باشد که براساس قاعده دوبلین، باید مهاجرینی که اول به یونان رسیده اند، به این کشور برگشت داده شوند.

این سیاستمدار از حزب دموکرات مسیحی آلمان عملکرد جداگانه در مورد پناهجویان را رد کرد و گفت که حالا مهم است تا یک موضع گیری مشترک اروپایی در این زمینه اتخاذ شود.

وزیر داخله آلمان توضیح داد: «اگر ما به تنهایی عمل کنیم، آن وقت این خطر وجود دارد که محکمه های اداری جریان برگشت دادن را در کوتاهترین وقت رد کنند».

معاهده دوبلین تنظیم می کند که کدام دولت عضو مسئول بررسی تقاضاهای پناهندگی در چارچوب اتحادیه اروپا است. بر اساس این معاهده مشخص می شود که یک تقاضا در اتحادیه اروپا فقط در یک جا مورد بررسی قرار می گیرد.

بر این اساس، یک پناهجو باید در کشوری تقاضای پناهندگی بدهد که برای نخستین بار داخل حوزه اتحادیه اروپا شده است. این امر غالباً به خصوص در کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و هنگری رخ می دهد که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا واقع هستند.

بنابراین، یک پناهجو به همان کشوری که بار اول داخل شده، با جبر برگشت داده می شود. اما برگشت دادن مهاجرین از آلمان به یونان، به دلیل کمبودی ها در سیستم پناهندگی و جا دادن آنها در یونان، در سال 2011 متوقف شد.

انتقاد از یونان

دیمیزیر وزیر داخله آلمان با درنظر داشت شمار بالای مهاجرین در سال گذشته، انتقادهای سنگینی بر یونان وارد کرد و گفت: «در آنجا در مرز خارجی اتحادیه اروپا، باید راجستر شدن مهاجرین انجام می شد و به عبور مهاجران به سوی کشورهای دیگر، پایان داده می شد. بعد هنگری نیز مجبور به ایجاد حصار در مرزش نمی شد».

DW.COM