1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

وزیرمالیه آلمان در سیاست اروپایی در مورد مهاجرین پیشرفت می بیند

ولفگانگ شویبله وزیر مالیه آلمان در همکاری کشور های عضو اتحادیه اروپا در حل بحران مهاجرت پیشرفت می بیند. این اتحادیه برای مبارزه با چالش های مهاجرت، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۹میلیارد یورو در نظر گرفته است.

ولفگانگ شویبله وزیر مالیه آلمان در مقاله اش در شماره امروز سه شنبه روزنامه "فرانکفورتر الگیماینه" در باره همکاری های اتحادیه اروپا در حل بحران مهاجرت نوشته است:«ما در سیاست مهاجرت قدم به قدم به یک راه حل اروپایی دست می یابیم.»

او می افزاید که بعد از توافقنامه با ترکیه، «توافقنامه های همسان» نیز با مصر و دولت های افریقای شمالی ضروری است و کمیسیون اتحادیه اروپا در این زمینه کار می کند:«اروپا باید بتواند تصمیم بگیرد که چه کسی نزدش بیاید، نه باند های قاچاقبران انسان.»

شویبله گفت که برای آلمان و اروپا در مجموع «چالش ها توسط مهاجرت ها در سطح جهان کاهش نخواهد یافت، به این جهت ما برای پذیرش و ادغام پناهجویان و مبارزه علیه عوامل مهاجرت در سال ۲۰۱۷، حدود ۱۹ میلیارد یورو اختصاص می دهیم و این رقم برای تمام زمان ها تا۲۰۲۰، بیش از ۷۷ میلیارد یورو است.»

وزیر مالیه آلمان افزود که امکانات مالی برای کمک و همکاری های انکشافی،«به میزان زیادی» افزایش یافته است تا چشم انداز در کشور هایی ایجاد شود که باشندگان آن مهاجرت می کنند.

او تاکید کرد که اروپا باید قوی تر از پیش برای «ثبات بخشیدن به کشور های همسایه ما» تلاش کنند:«وضع ما خوب نخواهد بود، در صورتی که در دور و بر ما جهان همواره به هرج و مرج کشانیده شود.»

شویبله صرف نظر از مساله مهاجرت، در باره راه حل های اروپایی در دیگر زمینه ها نیز سخن گفت. او از جمله ازهمکاری ها در بخش انرژی و دیجیتالی و مبارزه علیه میزان بیکاری بالا در میان جوانان در بخش از قاره اروپا یاد کرد.