وایزه: مهاجرین با کار باید در آلمان بمانند | مهاجرت به اروپا | DW | 20.08.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

وایزه: مهاجرین با کار باید در آلمان بمانند

وایزه رئیس اداره آلمان برای کار به این نظراست که باید راه یابی مهاجرین به بازار کار آسان شود. اما تصدی ها دراین مورد مردد هستند؛ آنها هراس دارند که مهاجرینی را که به کار استخدام می کنند، ممکن است با خطر برگشت مواجه شوند.

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Asylbewerber Warteschlange Warten Berlin

اداره آلمان فدرال در امور پناهندگی و مهاجرت

شمار بیشتر مهاجرین که به آلمان آمده اند، جوان و آماده به کار هستند. اما آنها با مشکلات اقامت مشخص مواجه هستند. فرانک یورگن وایزه رئیس اداره آلمان فدرال برای کار می خواهد در مورد این وضعیت روشنی به وجود آید.

از دید یورگن وایزه مهاجرین با حق اقامت محدود باید تحت شرایط مشخصی اجازه ماندن در آلمان را داشته باشند. او گفت: "اگر کسی جنایتکار نباشد، در زبان و کار ادغام شده باشد، در این صورت از دید بازار کار دلایل زیادی وجود دارد که چنین کسی در آلمان اجازه ماندن داشته باشد."

رئیس اداره آلمان فدرال برای کار تاکید می کند که اگریک مهاجر در چنین موردی اجازه اقامت مشخص به دست آورد این "برای مهاجر به عنوان انسان و هم برای صاحب کار مطمئن است". او افزود، مشروط به این که طبعاً بررسی حقوق پناهندگی اجازه این امر را بدهد.

Berlin Zukunftskongress Migration und Integration 2016 Frank-Jürgen Weise

وایزه رئیس اداره آلمان برای کار و رئیس اداره آلمان فدرال در امور پناهندگی و مهاجرت

وایزه تصریح کرد، زیرا این امر برای بازار کار بسیار با ارزش است، در صورتی که یک مهاجر که به زبان آلمانی حرف می زند و خود را در آلمان به خوبی ادغام کرده است. او گفت که دست کم به عنوان رئیس اداره آلمان فدرال برای کار در این مورد خوش بین است: "من جاهای کار خالی زیادی در اختیار دارم. این زیبا است، اگر یک مهاجر یک شغل داشته باشد؛ در این صورت من از این حمایت خواهم کرد که در صورت امکان بتواند در آلمان بماند."

وایزه اعتراف کرد که این امر با علاقمندی او به عنوان رئیس اداره آلمان فدرال برای کار، همیشه با دیدگاه او به عنوان رئیس اداره امور پناهندگی و مهاجرت همخوان نیست و ممکن است گاهی میان آنها تضاد نیز به وجود آید.

فرانک یورگن وایزه در کنار مقام اش به عنوان رئیس اداره آلمان فدرال برای کار، از نیمه سال 2015 رئیس اداره آلمان فدرال در امور پناهندگی و مهاجرت نیز می باشد.

اداره آلمان فدرال برای کار در مباحث درباره ایجاد سهولت ها برای اقامت پناهجویان متقاضی پناهندگی که به خوبی ادغام شده اند، قبل از همه مهاجرین سوریایی را در نظر دارد. اداره آلمان فدرال در امور پناهندگی و مهاجرت بعد از اجرایی شدن دوباره بررسی های جداگانه تقاضا ها، برای بسیاری از سوریایی ها، حمایت حفاظتی نیز در اختیار قرار می دهد؛ به این وسیله آنها نخست می توانند فقط یک سال در آلمان بمانند.

متخصصان به این نظر هستند که این حمایت برای ماندن سوریایی ها با درنظر داشت وضعیت دشوار در کشورشان، باید در بسیاری از موارد تمدید شود. بسیاری از تصدی ها به دلیل فقدان دورنما، در مورد استخدام سوریایی ها تردید می کنند.

DW.COM

مطالب مرتبط