وام های کوچک تنها برای کشور های فقیر نیست | آلمان و جهان | DW | 14.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

وام های کوچک تنها برای کشور های فقیر نیست

برخی به این باور اند که وام های کوچک وسیله ای برای مبارزه علیه فقر است. شمار دیگری این وام ها را مطمین ترین راه برای افتادن در دام قرض می پندارند. اما قرضۀ کوچک چیست و چه چیزی در آن نهفته است؟

وام های کوچک در افریقا

وام های کوچک در افریقا

سیلویا هوهنتینگر از کسانی نیست که تازه به پا خاسته باشد. او که بیشتر از 30 سال عمر دارد، از پانزده سال به این طرف حرفۀ خصوصی دارد و حالا بازهم تجارت دیگری را پایه گذاری کرده است. این خانم پیک رسان، زمانی متوجه می شود که شمار صفحات تولید برق آفتابی (سولار) در بام خانه ها در ایالت بایرن آلمان هر سال بیشتر می شود. هوهنتینگر می گوید:

"به این فکر افتادم که این دستگاه ها یقیناً به پاک کاری نیاز دارند. در سال 2011 تصمیم گرفتم و پرس و جو کردم که چه وسایلی برای پاک کاری دستگاه سولار لازم است. پس از یافتن این معلومات و به دست آوردن قیمت وسایل پاک کاری، به بانک ها مراجعه کردم تا برای خرید آن قرضه بگیرم. اما بانک من گفت که این امکان ندارد."

بالاخره یک بانک محلی به هوهنتینگر یک قرضۀ کوچک داد. کافی بود که او یک فورمۀ درخواستی را خانه پری کند و دو هفته بعد مبلغ 2000 یورو قرضه به دست بیاورد. یورگ شولمن کارمند انستیتوت قرضه های کوچک آلمان می گوید:

"آلمان، در رابطه با قرضه های کوچک، تا سه سال پیش هنوز یک کشور رو به توسعه بود، اما در این میان در این عرصه بسیار پیشرفت کرده است. از سال 2010 به این طرف تقریباً 15 هزار وام های کوچک داده شده است."

از سال 2010 تا حال بیشتر از 60 شرکت خصوصی برای به دست آوردن وام های کوچک کسب اعتبار کرده اند. این وام ها برای افرادی درنظر گرفته شده اند که می خواهند با سرمایۀ 3000 تا 20000 یورو یک شرکت کوچک خصوصی را ایجاد کنند.

نماد تصویری از بنیانگذاران جوان شرکت ها با کمک وام های کوچک در اروپا

نماد تصویری از بنیانگذاران جوان شرکت ها با کمک وام های کوچک در اروپا

بازار وام های کوچک در برخی از کشورهای دیگر اروپایی گرمتر از آلمان است. به باور کارشناسان به ویژه کشورهای اروپای شرقی، بیشتر از جاهای دیگر وام های کوچک را در اختیار خرده تاجران قرار می دهند. دلیل آن این است که در آن کشورها میزان تقاضا برای همچو قرضه ها بسیار بلند است، ولی در آلمان به دلیل رقابت های بزرگ، ساحۀ فعالیت برای کسانی که بخواهند شرکت کوچکی را ایجاد کنند محدودتر است. مهمتر از همه این است که پیش از گرفتن قرضه باید متیقن بود که ایجاد یک شرکت خصوصی در یک عرصۀ مشخص، سودمند است. شولمن می گوید:

"به عنوان مالک شرکت باید با خود فکر کرد که آیا گرفتن یک قرضۀ کوچک، آنهم با سود بلندتر از حد معمول، برای راه اندازی یک طرح جدید واقعاً ارزش دارد؟ در آلمان برای اتخاذ یک تصمیم نخست به این پرسش ها باید پاسخ داده شود: چقدر زود می توانم یک قرضۀ کوچک را به دست بیاورم؟ نیازم به همچو قرضه ای تا چه حدی عاجل است؟ و چه بدیلی برای این کار دارم؟".

برخی از مردم دریافت وام های کوچک را یک انتخاب نامطمین می خوانند. آنها هراس دارند که اگر یک سرمایه گذاری جدید ناکام گردد، آن وقت وام گیرنده احتمالاً تمام عمر قرضدار خواهد ماند.

اما خانم سیلویا هوهنتینگر از شرکت تمیزکاری دستگاه های سولار خود بسیار راضی است و توانسته است قرضۀ کوچکی را که به دست آورده بود، بسیار زود دوباره بپردازد. او دریافت همچو قرضه ای را برای یک سرمایه گذاری کوچک خصوصی به دیگران نیز توصیه می کند.