1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

هنوز هم بسیاری از پناهجویان به آلمان فرستاده می شوند

از ماه جنوری تا اکنون اعضای اتحادیه اروپا رقم درشت پناهجویان را به آلمان بازگشت داده اند. برخی سیاسیون این کشور خواستار اقدام جدی کمیسیون اروپا شده گفته اند"برای پناهجویان حق انتخاب در کشور مورد علاقه شان داده نمی شود".

یافته های اداره مهاجرت فدرال آلمان (BAMF) که امروز یک شنبه در روزنامه "ولت ام زونتگ" به نشر رسید، نشان می دهد که از ماه جنوری سال روان تا ختم ماه می ادارات مربوط به مهاجرت آلمان 18668 تن را که در کتگوری "دوبلین" قرار می گیرند، مشخص ساخته که از کشور های دیگر اتحادیه اروپا به آلمان آمده اند. و از کشور های مربوطه خواهش کرده اند که این مهاجرین را دوباره بپذیرند.

معاهده دوبلین شامل حال پناهجویانی می شود که در اولین کشور اروپایی ثبت نام شده که بر بنیاد آن، دیگر کشور های عضو این اتحادیه چنین اشخاص را به همان کشور اولی بازگشت می دهند.

در واقع آلمان 1453 مهاجر را به کشور هایی که در گام نخست ثبت نام شده بودند، دوباره برگشت داده است. اما کشور های دیگر عضو اتحادیه اروپا در همین فاصله زمانی 5467 تن را که چهار برابر آن می شود، به آلمان بازگشت داده اند.

چنان به نظر می رسد که آلمان در بیشتر موارد ابتدا هیچ تلاشی نکرده است، افرادی را که از این کشور به عنوان ترانزیت برای رسیدن به مقاصد اصلی خود استفاده کرده اند، دوباره بازگشت دهد. این در حالیست که بر بنیاد داده های اداره مهاجرت فدرال در پنج ماه گذشته یعنی اخیر ماه می 309785 تن به گونه رسمی در این کشور تقاضای پناهندگی کرده اند.

"کمیسیون اتحادیه اروپا بایدعمل کند"

Belgien, Gebäude der EU-Kommision in Brüssel

تعمیر کمیسیون اتحادیه اروپا در بلجیم

ولفگانگ بازبخ از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی آلمان در گفتگو با روزنامه "ولت ام سونتگ" از کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار اقدام جدی در این خصوص شده است. او گفت "به گونه مثال در حال حاضر فرستادن دوباره پناهجویان نظر به وضعیت وخیم بشری و ستندردهای قانونی پناهندگی در یونان ناممکن می باشد. این فوق العاده با اهمیت خواهد بود که کمیسیون اتحادیه اروپا، در نهایت در این خصوص توجه نموده تا ستندرد های نسبی در سایر کشور های عضو این اتحادیه بدون استثنا نیز رعایت گردد". بخاطر این که تقریبا تمام پناهجویان در مسیر راه زمینی در گام نخست به کشور های امن رسیده بودند.

او در این خصوص بیشتر توضیح داده گفت:«هیچ حقی برای پناهجو وجود ندارد که کشور دلخواه به خود انتخاب کند». به گفته این سیاست مدار آلمانی، پناهجویان باید در هر کشور اولی که برای اولین بار قدم می گذارند درخواست پناهندگی کند.

"یک دولت به تنهایی نمی تواند بحران را مهار کند"

از سوی هم کای واگنر همکار جناح پارلمانی ولفگانگ بازبخ به روزنامه "ولت ام زونتگ" گفت که در شرایط کنونی دوبلین با شکست مواجه شده است. کشور های جداگانه به تنهایی نمی توانند با بحران مهاجرت مقابله کنند. به بیان او، کشوری که از پذیرش پناهجویان سر باز می زند، باید هزینه آن را نیز متحمل شوند.

با این همه، بیشترین پناهجویان نمی خواهند که اصلاً به کشور های دیگر عضو اتحادیه اروپا فرستاده شوند. این افراد در هراس اند که در آنجا با چالش های زندگی و شرایط نا بسامان کار مواجه خواهند شد.

DW.COM