1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

NRS-Import

همایش خاص اتحادیه اروپا درزمینه بحران مهاجران

قرار است اتحادیه اروپا در سطح وزرای کشورهای عضو این اتحادیه، با برگزاری اجلاس ویژه در زمینه معضل پناهجویان بحث و مذاکره نمایند. به گفته رئیس شورای این اتحادیه، بحران مهاجران اکنون وسعت خاصی را به خود گرفته است.

در ادامه افزایش معضل مهاجران وهجوم صدها هزار پناهجو به کشور های اروپایی وکشورهای عضواتحادیه اروپا، اکنون قرار است به تاریخ 14 ماه سپتامبر، ضمن همایش ویژه وزرای داخله و عدلیه کشور های عضواین اتحادیه، افزون بربحث چندین ماه اخیر این اتحادیه در زمینه تقسیم متناسب مهاجران، همچنان زمینه مدیریت هجویم پناهجویان و حل این بحران مذاکره نمایند.

در همین ارتباط رئیس شورای اتحادیه اروپا به روز یکشنبه گفت: در همایش پیشرو قراراست وضعیت کنونی هجوم پناهجویان مورد بحث قرار گیرد و در" رابطه به پاسخ شایسته اروپا" در زمینه هجوم مهاجران مذاکره صورت گیرد.

به گفته او وضعیت دردرون و بیرون مرزهای اتحادیه اروپا به شدت وخیم بوده و به این شدت در گذشته نظیری نداشته است.

پیشنهاد ایجاد یک اداره ویژه به عنوان مرکز ثقل

قبل از این توماس دمیزئیر وزیرامورداخله آلمان و وزاری داخله فرانسه و بریتانیا درقبال برگزاری یک اجلاس ویژه همچنان پیشنهاداتی را ارائه کرده بودند. دراعلامیه مشترک وزاری داخله هر سه کشور آلمان، فرانسه وبریتانیا تآکید گردیده است که هدف برگزاری چنین همایشی تعیین اقدامات دقیق دراین زمینه می باشد و اینکه در اجلاس عادی وزرای این اتحادیه به تاریخ هشتم ماه اکتوبر، بتوانند تصامیم مشترکی برمبنای این اقدامات اتخاذ نمایند.

افزون براین وزرای مذکورازاتحادیه اروپا خواهان تعیین کشورهای مبدای امن برای مهاجران گردیده اند. تا اکنون تعیین کشور های مبدای امن فقط درسطح کشورهای عضواین اتحادیه مطرح بحث بود.

Frankreich Flüchtlinge am Eurotunnel bei Calais

پناهجویی حین عبودر نزدیکی تونل مانش در پایان ماه جون

وزرای هر سه کشورهمچنان خواهان ایجاد یک اداره ویژه یا به مفهوم دیگرمرکز ثقلی دراین ارتباط گردیدند. منظورازایجاد چنین یک اداره مراکز تجمع پناهجویان درکشورهای یونان وایتالیا می باشد. براساس این طرح باید نشان انگشت مهاجرانی که تازه وارد این کشور ها می گردند ثبت گردیده و بعداً پناهجویانی که مواجه با خطر می باشند، شناسایی شوند.

در همین حال قراراست پیش ازچاشت امروز دوشنبه فرانس تیمرمن معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و دیمیتریس افراموپولوس کمیسار امور مهاجران این اتحادیه ازمهاجران شهرکاله فرانسه دیدار نمایند. در این شهرهزاران تن به امید کسب پناهندگی وشرایط کار بهتردربریتانیا، درانتظارلحظه مناسب گذشتن از مرز اند. در حال حاضر حدود 3000 مهاجر دراین شهرخیمه زده اند و شمار زیاد آنان همه روزه سعی می کنند توسط قطار و یا هم موترهای بابری از کانال مانش عبورنموده و به بریتانیا مهاجرت نمایند.

ایجاد دیوارسیم خارداربه منظور جلوگیری از ورود مهاجران

تا اکنون فقط شماری محدود کشورهای اروپایی به شمول آلمان و سویدن بخش اعظم پناهجویان را می پذیرند؛ اما دربرابرشماری از کشور های دیگر اروپا با ابراز نگرانی ازاحتمال اعترضات داخلی در این کشور ها از پذیرش پناهجویان خودداری می کنند. از این میان طور مثال هنگری با ایجاد دیوار سیم خاردار به طول 175 کیلومتر و بلندی چهارمتر در مرز با صربستان، تلاش می کند از ورود مهاجران به این کشور وعبور آنان از راه موسوم به " مسیر بالقان" به سمت کشورهای دیگر اتحادیه اروپا جلوگیری نماید.

افزون براین هزاران تن که از مرز ترکیه به جانب یونان حرکت کرده بودند، اکنون به یونان رسیده اند. درهمین حال در درگیری میان نیرو های حفاظت از مرز های اتحادیه اروپا "فرانتکس" و قاچاقچیان دردریای اژده یک جوان هفده ساله جان خود را از دست داده است.