هشدار از افزایش خشونت خارجی ستیزانه در آلمان | آلمان و جهان | DW | 22.10.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان و جهان

هشدار از افزایش خشونت خارجی ستیزانه در آلمان

اداره جرایم آلمان فدرال فکر می کند که حملات دست راستی ها بر پناهجویان مانند به آتش کشیدن اقامتگاه ها، پرتاب گلوله های فلزی و ضربت زدن با دنده چوبی افزایش می یابد.

اداره جرایم فدرال هشدار داده است که احتمال دارد پناهجویان و کمک کنندگان به آن ها به طور فزاینده ای هدف عاملان خشونت های خارجی ستیزانه قرار گیرند. این نکته از یک ارزیابی محرمانه از اوضاع معلوم می شود که فقط چند روز پیش از حمله بر هنریته ریکیر نامزد انتخابات شهرداری کلن صورت گرفت که اکنون شاروال منتخب این شهر است. این مطلب را روزنامه "زود دویچه سایتونگ" و فرستنده های "ان دی آر" و " دبلیو دی آر" گزارش داده اند. این روزنامه همچنان هشدار داده است که مدیران اقامتگاه های پناهجویان و سیاستمداران نیز «در طیف اهداف حلقات جرمی خارجی ستیزانه» قرار گرفته می توانند. همچنان کسانی که از بیرون برای پناهجویان کار کنند، می توانند قربانی گردند.

اداره جرایم آلمان فدرال نوشته است که این واقعیت از آنجا ناشی می شود که دست راستی ها، "تهیج" شان علیه سیاست پناهجویی را شدت بیشتر بخشیده اند. علاوه بر آن، «گروه های راست افراطی یک طیف ناهمگون» است و با این کار به یک «وفاق ایدئولوژیک» می رسد. این مجرمان علاوه بر به آتش کشیدن اقامتگاه های پناهجویان از غولک با گلوله فلزی و دنده چوبی و همچنان بوتریک اسید به حیث سلاح استفاده می کنند. بوتریک اسید، تیزابی است که می تواند سبب خراشیدگی جلدی و سوختگی گردد. اداره جرایم فدرال همچنان از اشکال جدید خشونت هراس دارد که می توانند مانند مسدود ساختن راه های آهن و شاهراه های موتر رو، مانع آمدن بیشتر پناهجویان گردد.

طبق این سند، بیشتر این حملات به خصوص متوجه اقامتگاه های قبلاً مسکون شده و یا اقامتگاه های زیر تعمیر می باشند و بیشتر افزایش خواهند یافت. در سه ربع اول سال جاری 461 مورد این چنینی ثبت شده اند که اداره مذکور عامل آن را دست راستی ها می داند. علاوه بر این شمار جرایم در کل به تناسب سال گذشته دو چند گردیده است. بیشترین حملات در ماه آگست 2015 اتفاق افتاده اند. ایالت نور راین وستفالن با 121 واقعه در راس قرار داشته و به دنبال آن زاکسن با 57 رویداد جرمی قرار می گیرد.

Deutschland Brand in Flüchtlingsunterkunft in Flensburg

اقامتگاه خارجی ها در شهر فلنسبورگ ایالت شلیزویگ هولشتاین آلمان

روز دوشنبه توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال ارقام جاری را ذکر نمود که بر مبنای آن، تا 12 اکتوبر حدود 520 رویداد جرمی علیه اقامتگاه های پناهجویان ثبت شده است. تنها در همین ماه 43 زخمی شمارش شده اند.

14 مجرم متکرر شناسایی شده اند

از جمله مظنونان به ارتکاب جرم، 228 تن آن ها شناسایی شده اند که 14 نفر شان دو یا سه بار چنین جرایمی را مرتکب شده اند. 167 تن از مجرمان در مجاورت نواحی زندگی می کرده اند که در آنجا مرتکب جرم شده اند. 38 نفر دیگر شان 20 کیلومتر دورتر از محل وقوع جرم قرار داشته اند. مجرمان غالباً بین 20 تا 25 سال عمر داشته و ندرتاً تحت تاثیر الکول بوده اند. بیش از نصف آن ها «برای پولیس شناخته شده» بوده و یک سوم متهمان قبلاً مورد ظن نیروهای امنیتی بوده اند، مثلاً به دلیل تحریک مردم. طبق این گزارش 34 درصد مظنونان متعلق به جناح های راست افراطی بوده اند.

در این میان توماس دیمیزیر وزیر داخله آلمان فدرال از «تندرو شدن خطرناک» بخشی از جامعه هشدار داده است. دیمیزیر به روزنامه "پاساور نویه پریسه" گفته است: «در سازمان پگیدا نفرت و تحریکات وجود دارد که در بین آن دست راستی های افراطی خطرناکی وجود دارند». او افزوده است: «ما باید قاطعانه اقدام کنیم، چونکه در اینجا از مرزها تنها زبانی، بلکه از لحاظ محتوایی نیز تخطی شده است».

دیمیزیر «نفرت و تحریک» راست افراطی را همچنان، مسئول افزایش خشونت علیه پناهجویان و سیاستمدارانی دانست که از پناهجویان حمایت می کنند. دیمیزیر سؤ قصدها علیه اقامتگاه های پناهجویان را «شرم آور و ننگین برای آلمان» خواند. غالباً عامل آن مجرمان منفرد اند. دیمیزیز گفت که «هنوز نمی توان از یک تروریسم دست راستی سخن به میان آورد. اما چنین خطری وجود دارد و ما آن را در نظر داریم».

«سقوط اخلاق»

استخبارات داخلی آلمان قبلاً در ماه سپتمبر از خطر تروریسم دست راستی هشدار داده بود. هنس گیورگ ماسن رئیس اداره فدرال برای حراست از قانون اساسی یا استخبارات داخلی آلمان به مجله "اشترن" گفته بود: «ما نمی توانیم این مساله را رد کنیم که در جو کنونی گروه های آماده به انجام حملات دست راستی ها تشکیل گردند.» شمار فزاینده حملات بر اقامتگاه های پناهجویان به وضاحت نشان می دهند که «محظورات اخلاقی برای جلوگیری از دست زدن به خشونت، بیشتر سقوط کرده است».

از نظر ماسن، مسئولیت آن را قبل از همه احزاب راست افراطی مانند "ان پی دی" و یا حزب دست راستی "دی ریشته" دارند. ماسن گفته است «وقتی که یک خشونت به وجود می آید، آن ها به دلیل تحریکات شان سهیم بودن در جرم را بر عهده دارند». او افزوده است: «یک ارتباط بین شمار حملات بر اقامتگاه های پناهجویان و درجه سازماندهی "ان پی دی" وجود دارد».

DW.COM

مطالب مرتبط