1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

«نیمی از ازدواج‌ها در افغانستان زیر سن صورت می‌گیرد»

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و وزارت امور زنان طرحی را برای جلوگیری از ازدواج‌های اجباری و پیش از وقت آماده کرده است. در حال حاضر نیمی از ازدواج‌ها در افغانستان زیر سن هستند و دختران اجباراً وادار به ازدواج می‌شوند.

مقام‌های وزارت امور زنان، صندوق ملل متحد و فعالان حقوق زن روز دوشنبه سمیناری را به منظور نهایی سازی این طرح برگزار کردند. براساس آمار صندوق جمعیت ملل متحد، بیش از ۵۰ درصد دختران قبل از رسیدن به سن پانزده سالگی ازدواج می‌کنند.

صندوق جمعیت ملل متحد از نهادهای حکومتی خواست تا قوانین، مقررات و پالیسی‌هایی را تدوین و تطبیق کنند که جلو ازدواج‌های زیرسن و اجباری را بگیرد.

وینت شرما مشاور منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد در این کنفرانس گفت: «بر تمامی نهادهای ذیربط لازم است تا برای ازبین بردن عمل ویرانگر ازدواج‌های زیر سن، اقدام کنند.» آقای شرما افزود که ۴۶ دختران پیش از این که به سن ۱۸ سالگی برسند، ازدواج می‌کنند.

براساس قانون مدنی افغانستان، خانواده‌ها نمی‌توانند دختران شان را پیش از رسیدن به سن ۱۶ سالگی به شوهر دهند. مقام‌های وزارت امور زنان ابراز امیدواری کردند که با نهایی شدن این طرح و تطبیق آن، جلو ازدواج‌های اجباری و زیر سن در افغانستان گرفته شود.

نبیلا مصلح معین وزارت امور زنان در این کنفرانس گفت: «ازدواج کودکان و ازدواج قبل از وقت خشونتی است که بر اطفال دختر و پسر صورت می‌گیرد اما دختران به مراتب بیشتر از پسران آسیب پذیرند. این پدیده دامنگیر برخی از کشورهای جهان از جمله افغانستان است.»

عدم تطبیق قانون

ازدواج‌های اجباری و زیر سن در حالی از دختران قربانی می‌گیرد که براساس قانون منع خشونت علیه زن، چنین ازدواج‌هایی غیرقانونی است و عاملان آن باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.

اما با وجود ممانعت‌های قانونی، چنین ازدواج‌ها، به دلیل عدم تطبیق قانون، وجود دارد و از دختران قربانی می‌گیرد. خانم مصلح گفت: «ازدواج‌های زیر سن که در عین حال اجباری نیز می‌باشند، طبق ماده‌های ۲۶ و ۲۸ قانون منع خشونت علیه زنان غیرقانونی بوده و قابل مجازات می‌باشد.»

پیامدهای ویرانگر

مقام‌ها در وزارت امور زنان می‌گویند که ازدواج‌های زیرسن پیامدهای بسیار مخربی دارد زیرا دختران و پسرانی که قربانی ازدواج زیر سن می‌شوند، از تعلیم و تربیت و تحصیل باز می‌مانند.

خانم مصلح گفت که چنین ازدواج‌هایی سبب انزوای اجتماعی و روانی دختران می‌شود: «این وضعیت دختران را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به خصوص روانی در انزوا قرارداده و زمینه را برای فقر طبیعی ناشی از عدم تساوی جندر(جنسیت)، مساعد می‌نماید.»

فوزیه کوفی نماینده پارلمان نیز در این نشست بر تطبیق قانون تاکید کرد و گفت که نهادهای تنفیذ قانون باید در رابطه به ازدواج‌های زیر سن، با جدیت عمل کنند: «دختری که در سن خرد ازدواج می‌کند، در سن خرد مادر می‌شود و آنگونه که خود از نظر روانی صدمه دیده، طفلی که از او پرورش پرورش پیدا می‌کند متاثر می‌شود و این امر نسل اندرنسل بر زندگی خانواده‌ها تاثیر دارد.»

اشتراک کنندگان این کنفرانس تاکید کردند دخترانی که قربانی ازدواج‌های پیش از وقت می‌شوند، بارداری قبل از وقت را تجربه می‌کنند و اطفال ناسالم و معیوب به دنیا می‌آورند. وزارت امور زنان می‌گوید که از دواج‌های زیر سن منجر به تسلسل فقر از یک نسل به نسل دیگر و به دنیا آمدن کودکان ناسالم می‌شود.

بالا بودن مرگ و میر مادران و اطفال نیز یکی از پیامدهای ازدواج‌های زیر سن است. یکی از نگرانی‌ها این است که دختران زیر سن با مردانی ازدواج می‌کنند که از نظر سنی چندین دهه بزرگتر هستند. وزارت امور زنان هشدار داد که چنین ازدواج‌هایی سبب خشونت‌های متداوم می‌شود.

DW.COM