1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مهاجرت به اروپا

نگرانی یونیسف در قبال کودکان مهاجر بدون همراه در ایتالیا

یونیسف، سازمان حامی اطفال ملل متحد در مورد افزایش رقم پناهجویان خردسال بدون همراه درایتالیا نگران است. با توجه به اطلاعات یونیسف حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ کودک بدون همراه در سال ۲۰۱۶ از طرق بحیره مدیترانه به ایتالیا آمده اند.

لوچو میلاندری، هماهنگ کننده کمک های اضطراری یونیسف برای بحران مهاجرت در اروپا، روز جمعه در شهر کولن آلمان توضیح داد که "تعداد رو به رشد کودکان آسیب پذیر که زندگی خود را به خطر مواجه ساخته تا خود را به اروپا برسانند، حاکی از یک روند هشدار دهنده است." موجودیت سیستم های حفاظتی برای کودکان اغلب ارائه کننده حفاظت کافی برای این کودکان نیست. به باور ملاندری نیاز شدید به یک راه حل مشترک و هماهنگ شده اروپایی می رود.

با توجه به اطلاعات یونیسف حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ کودک بدون همراه در سال ۲۰۱۶ با عبور خطرناک از بحیره مدیترانه به ایتالیا وارد شده اند. بر این اساس رقم این اطفال به مقایسه سال گذشته میلادی دو برابر گردیده است.

۹۱ درصد از ۲۸ هزار و ۲۰۰ فرد زیر سن قانونی که سال گذشته به سواحل ایتالیا رسیده اند، کودکان بدون همرا و یا کودکانی اند که در جریان فرار از والدین شان جدا گردیده اند.

کارمندان یونیسف می گویند که "این یک امر کاملا واضح است که ما با یک مشکل جدی و فوری روبرو هستیم." ملاندری علاوه به مقابله با عوامل مهاجرت کودکان، خواستار یک حفاظت گسترده و سیستم نظارتی جامع است.

علاوه بر این یونیسف خواستار توقف بازداشت کودکان به دلیل وضعیت مهاجرت شان است. این سازمان همچنین می خواهد تا پسران و دختران دسترسی به سیستم های آموزشی و بهداشتی و حمایت های روانی اجتماعی داشته باشند. همزمان باید اقدامات علیه بیگانه ستیزی، تبعیض و به حاشیه راندن، ترویج داده شود.

غرق شدن ۷۵۰۰ پناهجو

در مجموع، بر اساس معلومات سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در سال گذشته حداقل ۳۸۷ هزار و ۴۸۷ نفر از طریق بحیره مدیترانه به اروپا پناه آورده اند. حداقل ۷۴۹۵ نفر در این آب ها جان های شان را از دست داده اند.

 

nka, af (dpa, kna,epd)

DW.COM