نهاد میان وزارتی انکشاف زیربناها در کابل ایجاد شد | گزارش های بازسازی | DW | 02.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

گزارش های بازسازی

نهاد میان وزارتی انکشاف زیربناها در کابل ایجاد شد

سکرتریت " کلستر" یا حلقه میان وزارتی انکشاف زیربناها روز یکشنبه (1 دسمبر/ 10 قوس 1392) در کابل تاسیس شده و به کارش آغاز کرد. این نهاد پس از حدود یک سال رایزنی ایجاد شد. فعلا شش وزارتخانه افغانستان شامل این نهاد می باشند.

نمایی از یک جاده تازه آسفالت شده در کابل.

نمایی از یک جاده تازه آسفالت شده در کابل.

وزارت های فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی، انرژی و آب، معادن و پطرولیم، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و انکشاف شهری عضویت این سکرتریت را دارند. این نهاد به هدف هماهنگی و نظم درست در برنامه های انکشافی زیربنایی افغانستان تاسیس شده است.

ریاست این حلقه میان وزارتی که نوبتی خواهد بود در ابتدا به عهده نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه گذاشته شد. افغانستان در کنفرانس های کابل و توکیو برنامه های ملی ای را به دونرهای جهانی پیشکش کرده بود که شامل 22 برنامه مهم ملی زیرساختاری می شوند.

این نهاد می خواهد تا بیشتر بالای برنامه های زیربنایی در افغانستان تمرکز داشته باشد.

این نهاد می خواهد تا بیشتر بالای برنامه های زیربنایی در افغانستان تمرکز داشته باشد.

به قول اوژن تقریبا 50 درصد همین برنامه های بزرگ ملی جزو صلاحیت ها و حوزه کاری وزارت خانه هایی اند که عضو کلستر انکشاف زیربناها هستند؛ بنابراین برای تاسیس یک دفتر هماهنگ کننده نظیر این نیاز جدی احساس می شد.

قدم نخستین برای تشکیل این نهاد در اواسط سال 2012 گذاشته شد و بالاخره در ختم سال 2013 رسما گشایش یافت و به فعالیت های عملی اش آغاز کرد.

آقای اوژن خوشحال است که این برنامه پیش از فعالیت های عملی اش توانست بودجه ای را از دونرهای بین المللی به دست آورد. وی می گوید: « خوشبختانه بانک جهانی وعده تمویل این پروژه را داد و فعلا تحت تمویل بانک جهانی قرار دارد، این کمک شامل حدود 70 میلیون دالر برای چهار سال است که علاوه بر مصارف اداری سکتریت، مطالعات تخنیکی، تطبیق عملی برخی از پروژه ها و رشد ظرفیت را شامل می شود».

به قول آقای اوژن از طریق این سکرتریت مطالعه خط آهن در امتداد دهلیز سمت شمال ، مطالعه منابع سوخت فوسیلی برای ایجاد انرژی، مطالعه و سنجش ذخایر آبی لوگر برای تهیه آب در کابل و ساختمان دو سرک در ماحول دهلیز شمال در حال حاضر تحت اجرا می باشند.

محمد اکبر بارکزی؛ وزیر معادن و پطرولیم افغانستان موجودیت کلستر انکشاف زیربناها را یک ضرورت جدی پنداشته و باور دارد که این نها می تواند هماهنگی خوبی را میان اداره های مختلف سکتوری ایجاد کند.

به گفته آقای قاری زاده معین وزارت مالیه نیز تشکیل حلقه ها یا کلسترها جزو تعهدات حکومت افغانستان در کنفرانس کابل بود. قاری زاده تشکیل کلسترهای میان وزارتی را گامی موفقیت آمیز خوانده و می گوید: «وظیفه و مسولیت اساسی حلقه ها این بود که همان 22 برنامه ملی را طرح و ترتیب کنند که خوشبختانه 21 برنامه ملی توسط همین حلقه ها ایجاد شده است».

هماهنگی بهتر در پیشبرد پروژه ها یکی از اهداف ایجاد این نهاد است.

هماهنگی بهتر در پیشبرد پروژه ها یکی از اهداف ایجاد این نهاد است.

جارالله منصوری، معین وزارت ترانسپورت تشکیل کلسترها یا حلقه های هم آهنگ کننده میان وزارت های مختلف را میکانیزم تطبیق عملی پلان های ملی و پیشبرد برنامه های انکشاف ملی توسط خود افغان ها تعریف می کند. به گفته وی شش کلستر در چوکات حکومت افغانستان میان وزارت های مختلف در سکتورهای مختلف ایجاد شده اند. وی می گوید : «فلسفه وجودی این حلقه ها عبارتند از هماهنگی، ایجاد ظرفیت در حکومت، تامین شفافیت، پایداری انکشاف، رشد موثر و پویایی اقتصاد و درنهایت انکشاف متوازن و اساسی برای رفاه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی افغانستان».

پدیده ای که پس از تروریزم حکومت و مردم افغانستان را به چالش کشیده است فساد اداری است، به باور آگاهان تا زمانی که پدیده فساد سیر صعودی داشته باشد هیچ میکانیزمی در این کشور موفقیت کامل در امور توسعه را نمی تواند تضمین کند.

DW.COM